Vad vill vi ha?

I slutet av nästa vecka kommer det hållas ett möte mellan alla klubbar och Seko SJ där dels kommande löneförhandlingar, men också vad som ska lyftas i nästa års avtalsrörelse kommer att diskuteras. Vi har några saker som vi tänker lyfta från vår klubb. Såsom det faktum att vi halkat …

RAPID har spårat ur

Text ur senaste STHLM LOK (Nummer 2 2019 utgiv. 13/3-19) I förrgår kom nyheten att driftsättningen av IVU/RAPID skjuts fram på obestämd tid. Föga förvånande för de med lite inblick i projektet. Åren har minst sagt passerat detta projekt och det börjar bli hög tid att börja fundera på om …

Debattartikel i SEKO-tidningen

Idag har 18 klubbar i Stockholmsregionen, däribland vår klubb, gemensamt ställt sig bakom en debattartikel i SEKO-tidningen. Artikeln är en uppmaning till SEKOs förbundsstyrelse att ompröva sitt beslut att stå bakom överenskommelsen gällande konflikträtten som slutits mellan LO, TCO, SACO och Svenskt Näringsliv. Det är fantastiskt att se att hela …

Internationella kvinnodagen

Idag är det den internationella kvinnodagen – en dag med ursprung i arbetarrörelsen och kvinnorörelsens kamp för att uppmärksamma det faktum att vi levt och lever i en värld där kvinnor och män inte ges lika möjligheter, rättigheter samt formella och informella skyldigheter. Kvinnor tar fortfarande i Sverige ut ca …

Ny sida

Vi har nu lagt till en ny sida i menyn högst upp här på hemsidan som heter ”FAQ Framtidens planering”. Här samlas frågor och svar som inkommit till Seko SJs schemagrupp som är den arbetsgrupp bestående av en representant från alla klubbar som jobbar med att ta fram de krav …

Skyddsstopp i Uppsala

Vi vill uppmärksamma er på det mejl som skyddsombuden CST/HGL idag har skickat ut angående skyddsstoppet i Uppsala. Detta berör er som ska utföra arbete i spår, t.ex. vid bromsprov samt utvändig kontroll av fordon i samband med klargöring. Se er arbetsmejl där mer info angående detta har skickats ut …

Nytt nummer av STHLM LOK

Nu finns nytt nummer av STHLM LOK ute! Du hittar samtliga nummer inklusive det senaste under menyvalet ”STHLM LOK”. Här är en direktlänk: STHLM LOK Nr 1 2019 Vill du läsa tidningen i pappersformat så återfinns den inom kort ute i lokaler och i hytter!

Valberedare

En liten information: Vi är i akut behov av valberedare inför valet av en ny styrelse på klubbens årsmöte. Det är av största vikt ur demokratiskt hänseende att vi har en valberedning på plats i brådrasket så att arbetet med att sätta ihop en så mångfacetterad, klok och kompetent styrelse …