Semesterförläggning 2022

Under förra veckan mailades årets semesterbesked ut till SJ:s medarbetare. Inför detta fick två av klubbens förhandlare underlag från SJ att granska och kunde konstatera att det i stora drag såg korrekt ut. Vi hade anmärkningar på ett par missar i vallängden varpå dessa korrigerades, samt ett fall där arbetsgivaren …

Ny klubbstyrelse!

Klubbens årsmöte hölls den 2 februari via Teams, medan mötespresidiet befann sig på plats på Klaraporten i Hörsalen på plan 10. Vi hade givetvis hoppats på att få ha ett ordentligt årsmöte med deltagare på plats och med efterföljande årsmötesmiddag, men de restriktioner som var aktiva vid denna tidpunkt förhindrade …

Vem ska betala för IVU?

Godafton gott folk! Här nedan finns en länk till ett flygblad med tankar och tyckanden om den situation som just nu råder. Hjälp gärna till att sprida innehållet och diskutera situationen. Vi passar också på att påminna våra medlemmar om att det inom kort kommer en kallelse till medlemsmöte på …