Sekos organisationsutredning

Under 2022 inleddes en organisationsutredning inom förbundet med inriktning mot att bland annat ”skapa en effektivare demokratisk organisation” där ”de eventuella förändringar som föreslås av utredningen ska bidra till det övergripande målet om en ekonomi i balans.” Härmed delar klubbstyrelsen med sig av sitt remissvar där vi bland annat kan …

Förbundsstyrelsen – Ta ert ansvar! (del 2)

Vi vill kort förmedla till er i förbundsstyrelsen att svaret i den långa textmassa som tillsändes 20 klubbar inom Seko Spårtrafik inte är tillfredställande. Sedan överenskommelsen inom spårtrafikområdet slöts har ni inte rätat ut några frågetecken, varken i nämnda textmassa eller på det avtalsmöte som hölls den 20:e juni. Snarare …

Förbundsstyrelsen – Ta ert ansvar!

Det finns ett utbrett missnöje med den överenskommelse som slöts mellan fackförbund och arbetsgivare på spårtrafikområdet måndagen den 15 maj. Bland förtroendevalda och medlemmar kritiseras uppgörelsen högljutt samtidigt som de ansvariga i Sekos förbundsstyrelse verkar försöka tiga ihjäl det hela. Det är naturligt att tankarna är många och splittrade i …

Rapport från klubbens manifestation idag

Den manifestation som klubbstyrelsen med kort varsel uppmanade alla syskonklubbar att komma till genomfördes planenligt. Utöver Seko Lokförarna SJ Stockholm Hagalund fanns även representanter och medlemmar från Seko SJ Trafik, Seko Lok Pendeln, Pendelklubben, Seko FM, Lokalbanorna, Seko Tunnelbanan, Green Cargo, Euromaint Hagalund med flera på plats för att utkräva …

Framåt, kamrater! Manifestation för att utkräva ansvar av Sekos förbundsstyrelse!

Hej. Uppskjutandet av varslet har sänt olycksbådande signaler och vi tror att många i vår klubb, och sannolikt i våra syskonklubbar inom spårtrafiken, är oroliga och förbannade. För att inte vara onödigt långdragna avser vi i klubbstyrelsen imorgon fredag klockan 12.30 uppsöka Sekos huvudkontor på Hagagatan 2 (precis vid Odenplan) …