Femkamp på Grönan

Nu är medlemsaktiviteten bestämd, det blir Grönan i år igen. Vi kör femkamp för alla aktiva medlemmar tillsammans med Klubb SJ Trafik! Anmäl dig senast den 23 augusti genom att scanna QR-koden på postern eller genom att gå in på denna länk. Välkommen!

Löner och förhandlingsprotokoll upplagt

Avtalssidan har nu uppdaterats med de nya lönerna och förhandlingsprotokollet för branchavtalet. När det gäller de nya lönerna så har löneutrymmet för befattningslönerna under detta års förhandlingar legat på 4,1 %. Här nedan har vi resultatet: Nya löner på SJ (gäller från 230501 och utbetalas retroaktivt på Septemberlönen):Utbildningslön, SJ Lokförarskola: …

Förbundsstyrelsen – Ta ert ansvar! (del 2)

Vi vill kort förmedla till er i förbundsstyrelsen att svaret i den långa textmassa som tillsändes 20 klubbar inom Seko Spårtrafik inte är tillfredställande. Sedan överenskommelsen inom spårtrafikområdet slöts har ni inte rätat ut några frågetecken, varken i nämnda textmassa eller på det avtalsmöte som hölls den 20:e juni. Snarare …

Förbundsstyrelsen – Ta ert ansvar!

Det finns ett utbrett missnöje med den överenskommelse som slöts mellan fackförbund och arbetsgivare på spårtrafikområdet måndagen den 15 maj. Bland förtroendevalda och medlemmar kritiseras uppgörelsen högljutt samtidigt som de ansvariga i Sekos förbundsstyrelse verkar försöka tiga ihjäl det hela. Det är naturligt att tankarna är många och splittrade i …

Rapport från klubbens manifestation idag

Den manifestation som klubbstyrelsen med kort varsel uppmanade alla syskonklubbar att komma till genomfördes planenligt. Utöver Seko Lokförarna SJ Stockholm Hagalund fanns även representanter och medlemmar från Seko SJ Trafik, Seko Lok Pendeln, Pendelklubben, Seko FM, Lokalbanorna, Seko Tunnelbanan, Green Cargo, Euromaint Hagalund med flera på plats för att utkräva …

Framåt, kamrater! Manifestation för att utkräva ansvar av Sekos förbundsstyrelse!

Hej. Uppskjutandet av varslet har sänt olycksbådande signaler och vi tror att många i vår klubb, och sannolikt i våra syskonklubbar inom spårtrafiken, är oroliga och förbannade. För att inte vara onödigt långdragna avser vi i klubbstyrelsen imorgon fredag klockan 12.30 uppsöka Sekos huvudkontor på Hagagatan 2 (precis vid Odenplan) …

Extrainsatt medlemsmöte! Bidrag från klubben till oberoende utredning om riskerna med ensambemanning på resandetåg.

Just nu är förstås konfliktvarslet det som vi alla går och tänker på och undrar över. Vi i klubbstyrelsen arbetar hårt på att sammanställa information och besvara frågor kring detta. Så snart vi har ett bra material att sända ut kommer vi göra så, förhoppningsvis redan i morgon 5 maj …