Ny sida

Vi har nu lagt till en ny sida i menyn högst upp här på hemsidan som heter ”FAQ Framtidens planering”. Här samlas frågor och svar som inkommit till Seko SJs schemagrupp som är den arbetsgrupp bestående av en representant från alla klubbar som jobbar med att ta fram de krav …

Information från Seko SJ

De senaste fyra mötena med SJ har blivit inställda på grund av brist på resurser på arbetsgivarsidan. Detta har medfört att svar på Seko SJs frågor uteblivit. Seko SJ har trots detta fortsatt att inom schemagruppen slipa på våra krav på förbättringar för alla medlemmar. Som tidigare är de prioriterade …

Årets löneförhandlingar klara!

Nu är årets löneförhandlingar med SJ klara! Resultatet blev enligt följande; Lokförare P 79 30 040 kronor P 70 34 515 kronor Belopp för obekvämstillägg från den 1 maj 2018: Enkel: 20,17 kr Kvalificerad: 45,02 kr Storhelg: 101,16 kr Avtalet gäller under perioden 1 maj 2018 – 30 april 2019. …

Seko SJ – information om ”Mystery Travellers”

SJ har informerat de fackliga organisationerna i skydds- kommittén för enhet Service om att de vill införa något som man kallar för opartisk kvalitetsuppföljning, eller s.k. ”Mystery Travellers”. Anledningen till detta är enligt arbetsgivaren att man vill kunna kvalitetsuppfölja biljettvisering, synlighet, tillgänglighet och städning på framförallt tåg i Bergslagen. SJ verkar …

Tågtjänstförhandling T18

Idag den 30 november 2017 har Seko och SJ genomfört tågtjänstförhandling för T18. Förhandlingen avslutades i enighet över de turlistor och gruppnycklar som presenterades. Mer information finns att läsa i bifogat dokument nedanför.   Tågtjänstförhandling T18

SJ Service Center i Ånge

Postat den 15 november, 2017 på Seko SJs blogg Sekos förtroendevalda i Ånge har i dagarna etablerat kontakt med Sekos förbundsordförande Valle Karlsson och diskuterat frågan om ett eventuellt övertagande av verksamheten på SJ Service Center i Ånge av externt företag. Valle kommer att träffa Christer Fritzon imorgon, torsdag, och …

Öppet hus T18

Idag har vi öppet hus på fackexpeditionen rörande arbetet kring turlistor och gruppnycklar inför kommande år. Förslagen på gruppnycklar för Cst och Hgl är försenade från SJ och därför har vi ännu inte tillgång till dessa. Även Göteborg och Malmö saknas. Däremot finns turlisteförslagen tillgängliga utskrivna här på fackexpeditionen (på 49:an, längst …