Rapport från klubbens manifestation idag

Den manifestation som klubbstyrelsen med kort varsel uppmanade alla syskonklubbar att komma till genomfördes planenligt. Utöver Seko Lokförarna SJ Stockholm Hagalund fanns även representanter och medlemmar från Seko SJ Trafik, Seko Lok Pendeln, Pendelklubben, Seko FM, Lokalbanorna, Seko Tunnelbanan, Green Cargo, Euromaint Hagalund med flera på plats för att utkräva ansvar från förbundsledningen. Även media hade letat sig dit. Förbundsledningen ville inte ägna några minuter åt att komma ut och tala med oss, istället meddelade man att två personer skulle få komma in och tala med dem. Vår vice ordförande Göran Lind samt Victor Cruces, ordförande i Seko FM, lotsades därför in i byggnaden efter att ha hållit anföranden samt talat med media. Väl där fick de dessvärre inte tala med förbundsstyrelsen eller någon ur förhandlingsdelegationen, utan istället med två andra ombudsmän till vilka branschens krav på ansvarstagande samt respekterande av att avtalsyrkandena ska antas i sin helhet framlades. Vi vill tacka alla våra syskonklubbar för den helhjärtade uppslutningen, tillsammans är vi starka!