Förbundsstyrelsen – Ta ert ansvar!

Det finns ett utbrett missnöje med den överenskommelse som slöts mellan fackförbund och arbetsgivare på spårtrafikområdet måndagen den 15 maj. Bland förtroendevalda och medlemmar kritiseras uppgörelsen högljutt samtidigt som de ansvariga i Sekos förbundsstyrelse verkar försöka tiga ihjäl det hela.

Det är naturligt att tankarna är många och splittrade i detta läge och att funderingarna spretar åt många olika håll. Efter att ha dryftat olika idéer har vi i vår klubb beslutat oss för att ta ett första steg för att försöka återta kontrollen över vårt eget fackförbund och inte ge verklighetsfrånvända företrädare i förbundsstyrelsen frikort. Det är vi medlemmar och förtroendevalda som är Seko och vi accepterar inte att våra krav samt den demokratiska process som lett fram till desamma nonchaleras av förbundsstyrelsen.

Vid ett medlemsmöte den 17 maj beslutade medlemmarna i klubben att anta ett uttalande riktat till förbundsstyrelsen. Klubbstyrelsen gavs i uppdrag att formulera detta uttalande samt söka att stöd från andra klubbar inom spårtrafiken för att lägga extra tyngd bakom det. Uttalandet lyder enligt följande:

Förbundsstyrelsen – Ta ert ansvar!

Inför avtalsrörelsen 2023 har ett gediget arbete genomförts för att ta fram de krav som är viktigast för Sekos medlemmar inom spårtrafikområdet. Det är viktigt att vi företräds av ombudsmän med goda kunskaper inom vårt område och stor erfarenhet av avtalsförhandlingar. Dessa ombudsmän tillsammans med våra förtroendevalda i förhandlingsdelegationen hade vårt fulla förtroende.

I efterhand visar det sig att våra ombudsmän åsidosatts och vi har kommit ur avtalsrörelsen med en överenskommelse som är långt under ursprunglig ambitionsnivå. Vi kräver en förklaring till detta oacceptabla förhandlingsresultat och antidemokratiska agerande. Vi vill veta detaljerna om vad som hänt – när vilka beslut fattats, vilka som varit närvarande samt de bakomliggande resonemangen.

Agerandet från de ansvariga i förbundsstyrelsen har allvarligt skadat vår fackförening och våra framtida möjligheter för att flytta fram positionerna. Det finns inte längre några förutsättningar för fortsatt förtroende för de ansvariga. Vi kräver att förbundsstyrelsen tar sitt ansvar. Vi kräver de ansvarigas avgång.

Medlemmarna & styrelsen Seko Lokförarna SJ Stockholm & Hagalund
Medlemmarna & styrelsen Seko Klubb VY tåg Värmland
Medlemmarna & styrelsen Seko Klubb FM
Medlemmarna & styrelsen Seko Lok Pendeln
Styrelsen Seko Pendelklubben
Styrelsen Seko Lokalbaneklubben
Styrelsen Seko Klubb Pågatåg
Styrelsen Seko Klubb Östgötapendeln
Styrelsen Seko Klubb MTR Mälartåg
Styrelsen Seko Klubb Tågab
Styrelsen Seko Klubb Öresundståg
Styrelsen Seko Klubb Mälartåg
Styrelsen Seko Klubb SJ Trafik Stockholm & Hagalund
Styrelsen Seko Klubb 124
Styrelsen Seko Klubb Trafik Västernorrland
Styrelsen Seko Klubb 114
Styrelsen Seko Klubb Tunnelbanan
Styrelsen Seko Klubb Trafik Jämtland
Styrelsen Seko Klubb 108 Arlanda Express
Styrelsen Seko Klubb 139 Roslagsbanan
Styrelsen Seko Klubb 101 Gävle Vy Tåg
Styrelsen Seko Klubb 110 Verkstadsklubben

Artikeln är uppdaterad 30/5-23 efter att fler klubbar ställt sig bakom uttalandet.