Vi sörjer vår arbetsplats

Det är så mycket som har gått fel i SJ AB:s vandring mot den optimerade arbetsplatsen där man ville ha en mindre kostsam planeringsavdelning och öka effektiviteten på den personal man hade ute på tågen. Tanken med det nya gruppvalet var att arbetsgivaren skulle få mer makt att disponera personalen …

Resultat av enkäten om hur IVU har påverkat förarnas välmående

Under ett av medlemsmötena i samband med kaoset som följde med IVU:s införande uppdrogs styrelsen av medlemmarna att utforma och skicka ut en enkät för att undersöka hur IVU har påverkat välmåendet bland medlemmarna. Detta genomfördes som planerat och klubbstyrelsen tackar alla som har tagit sig tid att svara. Särskilt …

Solidaritet med våra kollegor på pendeltågen

Lördag 7 Maj, klockan 12-14 på Sergels Torg. SEKO Pendelklubben anordnar en demonstration mot avskaffandet av tågvärdarna ombord på pendeltågen. Vi lokförare på SJ borde om vi har möjlighet delta. Dels givetvis för att visa solidaritet med tågvärdarna, men också våra lokförarkollegor på pendeltågen som får en mycket mer riskutsatt …

Semesterförläggning 2022

Under förra veckan mailades årets semesterbesked ut till SJ:s medarbetare. Inför detta fick två av klubbens förhandlare underlag från SJ att granska och kunde konstatera att det i stora drag såg korrekt ut. Vi hade anmärkningar på ett par missar i vallängden varpå dessa korrigerades, samt ett fall där arbetsgivaren …