Sekos organisationsutredning

Under 2022 inleddes en organisationsutredning inom förbundet med inriktning mot att bland annat ”skapa en effektivare demokratisk organisation” där ”de eventuella förändringar som föreslås av utredningen ska bidra till det övergripande målet om en ekonomi i balans.” Härmed delar klubbstyrelsen med sig av sitt remissvar där vi bland annat kan …

Ny klubbstyrelse

Klubbstyrelsen har utökats och är nu fulltalig. Den består under verksamhetsåret 2024 av följande personer: Ordförande: Mikael HedlundKassör: Vilhelm Lindén OlliVice ordförande: Daniel HellqvistSekreterare: Johanna HedbergLedamot: Henrik LundquistLedamot: Arvid AlsénLedamot: Linnea GarliLedamot: Lisa SvärdLedamot: Mikaela Ravnäs Kontaktuppgifter till ledamöterna återfinns under fliken Kontakt/styrelsen.

Klubbens årsmöte och efterföljande årsmötesmiddag

Det är återigen en glädje att få välkomna er till vår medlemsdemokratis högtidsstund, Klubb 106 årsmöte, med efterföljande traditionsenlig middag. DATUM: 7 februari 2024TID: kl. 16:30PLATS: Hörsalen, plan 10 på Klaraporten MÖTESAGENDA:• Val av styrelse för kommande verksamhetsår• Val av revisorer och valberedning• Styrelsens ansvarsfrihet• Verksamhetsberättelse• Ekonomisk berättelse• Övriga val …

Nytt nummer av STHLM Lok!

Ett rykande färskt nummer av STHLM Lok finns nu att läsa under fliken med samma namn. Årets sista nummer är ett fullspäckat julnummer där vi bland annat rapporterar från höstens olika möten, granskar rapportförfarandet, tittar på vilken roll gaslighting har på järnvägen, får brev från forna kollegor i norr, löser …

Spåra SJ-utbildning 18-19 mars

Undrar du över vilka konkreta rättigheter du har på arbetsplatsen? Tisdagen den 5 december drar nästa kollektivavtalsutbildning igång! Denna tvådagarsutbildning bedrivs i samarbete med vår systerklubb och riktar sig till alla SJ-anställda Seko-medlemmar i Hagalund och Stockholm som inte har gått sådan utbildning de senaste 5 åren. Får jag ledigt …

Spåra SJ-utbildning 5-6 dec

Undrar du över vilka konkreta rättigheter du har på arbetsplatsen? Tisdagen den 5 december drar nästa kollektivavtalsutbildning igång! Denna tvådagarsutbildning bedrivs i samarbete med vår systerklubb och riktar sig till alla SJ-anställda Seko-medlemmar i Hagalund och Stockholm som inte har gått sådan utbildning de senaste 5 åren. Får jag ledigt …