Ny AW på torsdag!

Med anledning av den erinran SJ delat ut till vår klubbordförande, vilken har inneburit en större diskussion bland alla kollegor rörande delgivningsdirektiv, arbetsledningsrätt, rätten till fritid och kollegesolidaritet… så inbjuder klubb 106 er alla till ännu en AW! När: Torsdag 18 juli, kl. 17 Plats: Bishops Arms, Vasagatan Vi har …

Sekos organisationsutredning

Under 2022 inleddes en organisationsutredning inom förbundet med inriktning mot att bland annat ”skapa en effektivare demokratisk organisation” där ”de eventuella förändringar som föreslås av utredningen ska bidra till det övergripande målet om en ekonomi i balans.” Härmed delar klubbstyrelsen med sig av sitt remissvar där vi bland annat kan …

Ny klubbstyrelse

Klubbstyrelsen har utökats och är nu fulltalig. Den består under verksamhetsåret 2024 av följande personer: Ordförande: Mikael HedlundKassör: Vilhelm Lindén OlliVice ordförande: Daniel HellqvistSekreterare: Johanna HedbergLedamot: Henrik LundquistLedamot: Arvid AlsénLedamot: Linnea GarliLedamot: Lisa SvärdLedamot: Mikaela Ravnäs Kontaktuppgifter till ledamöterna återfinns under fliken Kontakt/styrelsen.

Klubbens årsmöte och efterföljande årsmötesmiddag

Det är återigen en glädje att få välkomna er till vår medlemsdemokratis högtidsstund, Klubb 106 årsmöte, med efterföljande traditionsenlig middag. DATUM: 7 februari 2024TID: kl. 16:30PLATS: Hörsalen, plan 10 på Klaraporten MÖTESAGENDA:• Val av styrelse för kommande verksamhetsår• Val av revisorer och valberedning• Styrelsens ansvarsfrihet• Verksamhetsberättelse• Ekonomisk berättelse• Övriga val …