Beslut taget

Idag har det framförhandlade avtalsförslaget gällande IVU/Rapid tagits upp till beslut på ett extrainsatt representantskap där Seko SJ:s alla klubbar och styrelse är närvarande och har rösträtt. I enhällighet fattades beslutet att säga nej till avtalet så som det ser ut i nuvarande form. Detta beror dels på den illa …

Info om ändringar i avtalsavsteg i samband med Corona

Här kommer aktuell information från förhandlingsorganisationen Seko SJ angående avsteg från avtalet: Seko har nu omförhandlat avtalet med SJ om vissa avsteg i Spåra SJ för åkandepersonal som gällt från den 23 mars. Fortfarande så är det ett mycket ansträngt läge på SJ personalplanering. Samtidigt måste Sekos medlemmar som under …

Kampen fortsätter

Äntligen är dagen här, den då vi firar mänskliga rättigheter! För det är vad det är, ty ingen är mer eller mindre värd på grund av sitt kön. Men dessvärre behövs fortfarande den internationella kvinnodagen eftersom alla, lite krasst uttryckt, inte har förstått det än. Vare sig runtom i världen …

Semestervalet

Sommaren känns kanske avlägsen för stunden. Men förberedelserna för den har redan tagit fart i form av att semestervalet nu finns tillgängligt tillsammans med en del information och önskemål från arbetsgivarens sida angående hur vi förlägger våra semesterveckor. Från fackligt håll vill vi dock förtydliga att vi arbetstagare har rätt …

Beslut taget angående Rapid

Idag träffades Seko-klubbarna inom SJ:s representanter och klubbarnas samordningsorgan, Seko SJ:s, styrelse på det extra-extra representantskapsmötet med anledning av SJs införande av IVU/Rapid, det föreslagna nya systemet för schemaplanering och arbetstidens förläggning. Efter att Seko Lokförarna SJ Stockholm/Hagalund tillsammans med Seko Sektion Åkande hållit medlemsmöten, dels den 3 december samt …