Förbundsstyrelsen – Ta ert ansvar! (del 2)

Vi vill kort förmedla till er i förbundsstyrelsen att svaret i den långa textmassa som tillsändes 20 klubbar inom Seko Spårtrafik inte är tillfredställande. Sedan överenskommelsen inom spårtrafikområdet slöts har ni inte rätat ut några frågetecken, varken i nämnda textmassa eller på det avtalsmöte som hölls den 20:e juni. Snarare har fortsatt tondövhet uppvisats. Företrädarna för Verkställande utskottet, som närvarade vid avtalsmötet 20:e juni, bekräftade hur usel förståelsen är för den verklighet som medlemmarna inom spårtrafiken lever i. Vi ser inte heller fortsättningsvis någon möjlighet till fortsatt förtroende för de ansvariga inom förbundsstyrelsen för de havererade avtalsförhandlingarna. Vi upprepar därför vårt krav om de ansvarigas avgång.


Medlemmarna & styrelsen Seko Lokförarna SJ Stockholm & Hagalund
Medlemmarna & styrelsen Seko Klubb VY tåg Värmland
Medlemmarna & styrelsen Seko Klubb FM
Styrelsen Seko Pendelklubben
Styrelsen Seko Lokalbaneklubben
Styrelsen Seko Klubb Pågatåg
Styrelsen Seko Klubb Östgötapendeln
Styrelsen Seko Klubb MTR Mälartåg
Styrelsen Seko Klubb Tågab
Styrelsen Seko Klubb Öresundståg
Styrelsen Seko Klubb Mälartåg
Styrelsen Seko Klubb SJ Trafik Stockholm & Hagalund
Styrelsen Seko Klubb 124
Styrelsen Seko Klubb Trafik Västernorrland
Styrelsen Seko Klubb 114
Styrelsen Seko Klubb Tunnelbanan
Styrelsen Seko Klubb Trafik Jämtland
Styrelsen Seko Klubb 108 Arlanda Express
Styrelsen Seko Klubb 139 Roslagsbanan
Styrelsen Seko Klubb 101 Gävle Vy Tåg
Styrelsen Seko Klubb 110 Verkstadsklubben