Debattartikel i SEKO-tidningen

Idag har 18 klubbar i Stockholmsregionen, däribland vår klubb, gemensamt ställt sig bakom en debattartikel i SEKO-tidningen. Artikeln är en uppmaning till SEKOs förbundsstyrelse att ompröva sitt beslut att stå bakom överenskommelsen gällande konflikträtten som slutits mellan LO, TCO, SACO och Svenskt Näringsliv. Det är fantastiskt att se att hela …

Internationella kvinnodagen

Idag är det den internationella kvinnodagen – en dag med ursprung i arbetarrörelsen och kvinnorörelsens kamp för att uppmärksamma det faktum att vi levt och lever i en värld där kvinnor och män inte ges lika möjligheter, rättigheter samt formella och informella skyldigheter. Kvinnor tar fortfarande i Sverige ut ca …

Ny sida

Vi har nu lagt till en ny sida i menyn högst upp här på hemsidan som heter ”FAQ Framtidens planering”. Här samlas frågor och svar som inkommit till Seko SJs schemagrupp som är den arbetsgrupp bestående av en representant från alla klubbar som jobbar med att ta fram de krav …

Skyddsstopp i Uppsala

Vi vill uppmärksamma er på det mejl som skyddsombuden CST/HGL idag har skickat ut angående skyddsstoppet i Uppsala. Detta berör er som ska utföra arbete i spår, t.ex. vid bromsprov samt utvändig kontroll av fordon i samband med klargöring. Se er arbetsmejl där mer info angående detta har skickats ut …

Nytt nummer av STHLM LOK

Nu finns nytt nummer av STHLM LOK ute! Du hittar samtliga nummer inklusive det senaste under menyvalet ”STHLM LOK”. Här är en direktlänk: STHLM LOK Nr 1 2019 Vill du läsa tidningen i pappersformat så återfinns den inom kort ute i lokaler och i hytter!

Valberedare

En liten information: Vi är i akut behov av valberedare inför valet av en ny styrelse på klubbens årsmöte. Det är av största vikt ur demokratiskt hänseende att vi har en valberedning på plats i brådrasket så att arbetet med att sätta ihop en så mångfacetterad, klok och kompetent styrelse …

Information från Seko SJ

De senaste fyra mötena med SJ har blivit inställda på grund av brist på resurser på arbetsgivarsidan. Detta har medfört att svar på Seko SJs frågor uteblivit. Seko SJ har trots detta fortsatt att inom schemagruppen slipa på våra krav på förbättringar för alla medlemmar. Som tidigare är de prioriterade …

Framtidens (o)planering

I slutet av oktober bjöd vi, i styrelsen för Seko Lokförarna, in SJs chef för personalplanering till ett medlemsmöte på 49:an. Vi ville ge planeringschefen och SJ en möjlighet att informera och svara på frågor om det nya planeringssystemet de vill införa. Till mötet kom även SJs chef för schemakonstruktion. …

Fullständigt oacceptabelt!

Med anledning av de erhållna mailen från personalplaneringen den gångna onsdagen kommer här en kommentar från oss i lokförarklubbens styrelse. Vi har hört att vissa anser att vi skulle ha varit tysta i frågan vilket givetvis inte är sant, men texter måste skrivas, bearbetas och redigeras innan de kan publiceras …