Kontakt/Styrelsen

Kontakt
Mail: seko@klubb106.se

Messenger: www.facebook.com/lokfcst

Expeditionen: Helgfria torsdagar 09.00-16.30 på Klaraporten, plan 7.

mailto:henrik.lundquist@sj.se
KONTAKTINFORMATION:
Mikael Hedlund E-post: mikael.hedlund@sj.se Mobilnr: 070 – 168 14 96
Vilhelm Lindén Olli E-post: vilhelm.lindenolli@sj.se Mobilnr: 070 – 003 73 44
Johanna Hedberg E-post: johanna.hedberg@sj.se Mobilnr: 070 – 003 21 18
Daniel Hellqvist E-post: daniel.hellqvist@sj.se Mobilnr: 070 – 724 41 62
Henrik Lundquist
E-post: henrik.lundquist2@sj.se Mobilnr: 070 – 002 96 14
Arvid Alsén E-post: arvid.alsen@sj.se Mobilnr: 070 – 003 29 21
Linnea Garli E-post: linnea.garli@sj.se Mobilnr: 070 – 224 16 13
Lisa Svärd E-post: lisa.svard@sj.se Mobilnr: 070 – 003 62 98
Mikaela Ravnäs E-post: mikaela.ravnas@sj.se Mobilnr: 070 – 724 35 33

Tvisteförhandlingar:
Mikael Hedlund, Johanna Hedberg, Daniel Hellqvist


Styrelsens ansvarsområden är följande:

Turlistor:
Cst Daniel Hellqvist
HglVilhelm Lindén Olli

Driftstöd Arvid Alsén

Schemagruppen:
Daniel Hellqvist

Studier:
Johanna Hedberg

Försäkringar och pensioner:
Försäkringar: Daniel Hellqvist
Pensioner: Linnea Garli

Information/Stockholm lok:
Johanna Hedberg (samordnande), Mikael Hedlund, Linnea Garli, Vilhelm Lindén Olli, Mikaela Ravnäs, Lisa Svärd, Anders Arnesson

Arbetsmiljö och Skyddskommitté:
CstMikael Hedlund
HglVilhelm Lindén Olli
Driftstöd Arvid Alsén

Jämställdhet och Mångfald:
Johanna Hedberg

Ungdomsansvarig:
Mikaela Ravnäs

Medlemsregisteransvarig:
Mikael Hedlund

Medlemsaktiviteter:
Henrik Lundquist

Rehabansvarig:
Mikael Hedlund

Driftstödsfrågor:
Arvid Alsén

IT/Expeditionslokal:
Daniel Hellqvist

Anslagstavlor:
Cst Henrik Lundquist
Hgl Vilhelm Lindén Olli

Semester:
Mikael Hedlund

Omställningsansvarig:
Mikael Hedlund

Facklig-politisk verksamhet:
Vilhelm Lindén Olli

SKYDDSOMBUD:
Cst
Ordinarie: Helén Rauseus 070-003 60 61
Ersättande: Jens Eken 070-003 74 11
Hgl
Ordinarie: Kerstin Hansson 070-003 21 08
Ersättande: David Fransson 070-003 72 74
Ersättande: Samuel Samzelius 070-003 59 58