Kontakt/Styrelsen

Kontakt
Mail: seko@klubb106.se

Messenger: www.facebook.com/lokfcst

Expeditionen: Helgfria torsdagar 09.00-16.30 på Klaraporten, plan 7.


KONTAKTINFORMATION:
Mikael Hedlund E-post: mikael.hedlund@sj.se Mobilnr: 070 – 168 14 96
Anders Arnesson E-post: anders.arnesson@sj.se Mobilnr: 070 – 003 54 82
Johanna Hedberg E-post: johanna.hedberg@sj.se Mobilnr: 070 – 003 21 18
Göran Lind E-post: goran.lind@sj.se Mobilnr: 070 – 168 13 52
Daniel Hellqvist E-post: daniel.hellqvist@sj.se Mobilnr: 070 – 724 41 621
Vilhelm Lindén Olli E-post: vilhelm.lindenolli@sj.se Mobilnr: 070 – 003 73 44

Tvisteförhandlingar:
Mikael Hedlund, Göran Lind, Johanna Hedberg


Styrelsens ansvarsområden är följande:

Turlistor:
Cst Daniel Hellqvist
HglVilhelm Lindén Olli

Driftstöd finns.

Schemagruppen:
Daniel Hellqvist

Studier:
Johanna Hedberg

Försäkringar och pensioner:
Anders Arnesson

Information/Stockholm lok:
Johanna Hedberg (samordnande), Mikael Hedlund, Anders Arnesson, Vilhelm Lindén Olli, Linnea Garli

Arbetsmiljö och Skyddskommitté:
CstMikael Hedlund
HglAnders Arnesson
Driftstöd Molgan

Jämställdhet och Mångfald:
Johanna Hedberg

Ungdomsansvarig:
Mikael Hedlund

Medlemsregisteransvarig:
Mikael Hedlund

Medlemsaktiviteter:
Göran Lind

Rehabansvarig:
Mikael Hedlund

Driftstödsfrågor:
Mikael Hedlund

IT/Expeditionslokal:
Göran Lind

Anslagstavlor:
Cst Mikael Hedlund
Hgl Vilhelm Lindén Olli, Johanna Hedberg

Semester:
Mikael Hedlund

Omställningsansvarig:
Mikael Hedlund

Facklig-politisk verksamhet:
Mikael Hedlund