Kontakt/Styrelsen

Kontakt

Mail: seko@klubb106.se

Messenger: www.facebook.com/lokfcst

Expeditionen: Helgfria torsdagar 09.00-16.30 på 49anKONTAKTINFORMATION:
Mikael Hedlund E-post: mikael.hedlund@sj.se Mobilnr: 070 – 168 14 96
Daniel Hellqvist E-post: daniel.hellqvist@sj.se Mobilnr: 070 – 003 28 15
Bauke de Jong E-post: bauke.dejong@sj.se Mobilnr: 070 – 003 20 70
Johanna Hedberg E-post: johanna.hedberg@sj.se Mobilnr: 070 – 003 21 18
Anders Arnesson E-post: anders.arnesson@sj.se Mobilnr: 070 – 003 54 82
Göran Lind E-post: goran.lind@sj.se Mobilnr: 070 – 168 13 52


Styrelsens ansvarsområden är följande:

Tvisteförhandlingar:
Mikael Hedlund, Bauke de Jong, Göran Lind, Johanna Hedberg

Turlistor:
Cst Daniel Hellqvist
HglAnders Arnesson

Driftstöd Maja Stiegson

Schemagruppen:
Daniel Hellqvist, Anders Arnesson

Studier:
Johanna Hedberg

Försäkringar och pensioner:
Daniel Hellqvist

Information/Stockholm lok:
Johanna Hedberg (samordnande), Mikael Hedlund, Anders Arnesson, Göran Lind, Linnea Garli

Arbetsmiljö och Skyddskommitté:
CstMikael Hedlund
HglAnders Arnesson
Driftstöd Maja Stiegson

Jämställdhet och Mångfald:
Johanna Hedberg

Ungdomsansvarig:
Bauke de Jong

Medlemsregisteransvarig:
Mikael Hedlund

Medlemsaktiviteter:
Göran Lind

Rehabansvarig:
Mikael Hedlund

Driftstödsfrågor:
Daniel Hellqvist

IT/Expeditionslokal:
Daniel Hellqvist

Anslagstavlor:
Cst Mikael Hedlund
Hgl Johanna Hedberg

Semester:
Mikael Hedlund

Omställningsansvarig:
Mikael Hedlund

Facklig-politisk verksamhet:
Bauke de Jong