Kontakt/Styrelsen

Kontakt

Mail: seko@klubb106.se

Messenger: www.facebook.com/lokfcst

Expeditionen: Helgfria torsdagar 09.00-16.30 på 49anStyrelsens ansvarsområden är följande:

Tvisteförhandlingar:
Magnus Jonasson

Turlistor:
Cst Daniel Hellqvist
HglJohanna Hedberg

Driftstöd Maja Stiegson

Schemagruppen:
Daniel Hellqvist

Studier:
Johanna Hedberg

Försäkringar och pensioner:
Daniel Hellqvist

Information/Stockholm lok:
Johanna Hedberg
(men övriga skribenter är Rasmus Holmberg, Mikael Hedlund, Alhaji Touray, Natanael Chin A Loi, Bauke de Jong, Linnea Garli samt övriga gästskribenter).

Arbetsmiljö och Skyddskommitté:
CstMagnus Jonasson
HglAlhaji Touray
Driftstöd Maja Stiegson

Jämställdhet och Mångfald:
Johanna Hedberg

Ungdomsansvarig:
Julian Ellis

Medlemsregisteransvarig:
Mikael Hedlund

Medlemsaktiviteter:
Natanael Chin A Loi

Rehabansvarig:
Magnus Jonasson

Driftstödsfrågor:
Alhaji Touray

IT/Expeditionslokal:
Daniel Hellqvist

Anslagstavlor:
Cst Mikael Hedlund
Hgl Johanna Hedberg

Semester:
Magnus Jonasson

Omställningsansvarig:
Magnus Jonasson

Facklig-politisk verksamhet:
Rasmus Holmberg