Nytt nummer av Sthlm Lok!

Ett rykande färskt nummer av Sthlm Lok har nu lämnat pressarna! De digitala, i vart fall. Det kommer att dröja ytterligare ett kort tag innan pappersutgåvan finns på plats vid anslagstavlorna. Numret innehåller bland annat rapporter från klubbens årsmöte och medlemsmötet i mars, det senaste om omlokaliseringen till Klaraporten och …

Nytt nummer av Sthlm Lok!

Då har senaste numret av Sthlm lämnat pressarna. Det är ett riktigt mastodontnummer på 44 sidor, men då var ambitionen också att göra årets sista nummer till ett dubbelnummer. Första tryckomgångens exemplar finns att hämta vid våra anslagstavlor. Ut till Hagalund kommer tidningen nu på måndag den 21/12. För den …

STHLM LOK oktober

Såhär mitt i hösten finns nu ett nytt nummer av vår lokala medlemsinfo STHLM LOK. Du finner filen som PDF under fliken Sthlm Lok och föredrar du att istället slå dig ned med ett pappersexemplar finns de vid våra infotavlor på Cst och i Hgl. Bland annat finns info om …