Semestervalet

Sommaren känns kanske avlägsen för stunden. Men förberedelserna för den har redan tagit fart i form av att semestervalet nu finns tillgängligt tillsammans med en del information och önskemål från arbetsgivarens sida angående hur vi förlägger våra semesterveckor. Från fackligt håll vill vi dock förtydliga att vi arbetstagare har rätt …

Beslut taget angående Rapid

Idag träffades Seko-klubbarna inom SJ:s representanter och klubbarnas samordningsorgan, Seko SJ:s, styrelse på det extra-extra representantskapsmötet med anledning av SJs införande av IVU/Rapid, det föreslagna nya systemet för schemaplanering och arbetstidens förläggning. Efter att Seko Lokförarna SJ Stockholm/Hagalund tillsammans med Seko Sektion Åkande hållit medlemsmöten, dels den 3 december samt …

Nytt nummer!

Nu kan ni finna ett nytt nummer av Sthlm Lok under fliken med samma namn här ovan. Det är årets sjätte nummer som nu utkommer och med det vill vi önska eder alla ett gott nytt år!

Seko lokförarna SJ Stockholm/Hagalund säger bestämt nej!

Tisdagen den 3/12 höll Seko lokförarna SJ Stockholm/Hagalund tre stycken medlemsmöten tillsammans med vår systerklubb klubb SJ trafik för att informera om, samt inhämta synpunkter, gällande det nya upplägget för schemaplanering som SJ AB vill införa (oftast benämnt IVU/Rapid). Det var en fröjd att se uppslutningen och engagemanget på dessa …

Processen

SJ har då slutligen kommit med ett förhandlingsunderlag gällande IVU/Rapid. Nu är det upp till dels vår förhandlingsorganisation men främst alla er medlemmar att ta ställning till detta och komma med synpunkter. Enligt elfte paragrafen i medbestämmandelagen MBL är SJ, liksom alla arbetsköpare, skyldiga att genomföra en förhandling då viktigare …

Julbord

Gott folk, ärade medlemmar och förarkollegor! Vi påminner härmed om årets julbord med facket. Detta kommer att avnjutas den 19/12, efter budget- och nomineringsmötet (som vi hoppas att så många som möjligt kommer på), på restaurang Tyrol på Gröna Lund. Givetvis är det gratis för alla medlemmar att äta om …

SCHEMAGRUPPEN INFORMERAR

Text av SEKOSJ 2019-10-17 Seko ökar trycket på personalplaneringen. Situationen på SJs planeringsavdelning är ohållbar både för dem som arbetar där och för åkandepersonalens kalendrar. Schemat som åkandepersonalen tjänstgör på är den sista länken i en lång kedja av sena leveranser och kvalitetsbrister. Inte beroende på att personalen inte anstränger …

Medlemsmöte

Idag kl. 14:00 kommer ni väl ihåg att gå på medlemsmöte i lokal Berlin på 49:an. Viktiga frågor kommer tas upp! Fyllnadsval, nytt skyddsombud, yrkanden till spårtrafikavtalet mm. komsi komsi. Vi bjuder givetvis på godfika. Välkomna!

Plocka svamp med oss!

Hösten är här och med den även den härliga, krispiga luften och skogens guld; svamp! Dra på dig gummistövlarna, friluftskläderna och följ med oss ut på en episkt nördig svampplockning! NÄR: Nu på lördag, den 5:e oktober! TID OCH PLATS: Vi möts kl. 14:30 vid Knivsta station och letar oss …