Ny klubbstyrelse

Klubbstyrelsen har utökats och är nu fulltalig. Den består under verksamhetsåret 2024 av följande personer:

Ordförande: Mikael Hedlund
Kassör: Vilhelm Lindén Olli
Vice ordförande: Daniel Hellqvist
Sekreterare: Johanna Hedberg
Ledamot: Henrik Lundquist
Ledamot: Arvid Alsén
Ledamot: Linnea Garli
Ledamot: Lisa Svärd
Ledamot: Mikaela Ravnäs

Kontaktuppgifter till ledamöterna återfinns under fliken Kontakt/styrelsen.