Klubbens årsmöte och efterföljande årsmötesmiddag

Det är återigen en glädje att få välkomna er till vår medlemsdemokratis högtidsstund, Klubb 106 årsmöte, med efterföljande traditionsenlig middag.

DATUM: 7 februari 2024
TID: kl. 16:30
PLATS: Hörsalen, plan 10 på Klaraporten

MÖTESAGENDA:
• Val av styrelse för kommande verksamhetsår
• Val av revisorer och valberedning
• Styrelsens ansvarsfrihet
• Verksamhetsberättelse
• Ekonomisk berättelse
• Övriga val för kommande verksamhetsår

Anmäl på förhand om du vill:
Delta vid den efterföljande årsmötesmiddagen. Anmälan är bindande. Anmälan görs snarast, dock senast den 31 januari till seko@klubb106.se eller via nedanstående formulär. OBS: du väljer förrätt, varmrätt och efterrätt med hjälp av rullgardinsmenyerna.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn