Vem ska betala för IVU?

Godafton gott folk!

Här nedan finns en länk till ett flygblad med tankar och tyckanden om den situation som just nu råder. Hjälp gärna till att sprida innehållet och diskutera situationen.

Vi passar också på att påminna våra medlemmar om att det inom kort kommer en kallelse till medlemsmöte på vilket bl.a. denna fråga såklart kommer att diskuteras, men även att antal beslut kommer fattas.

https://klubb106.se/blogg/wp-content/uploads/2021/11/Flygblad-IVU-utkast-5-2111151.p