Senaste versionen av Spåra SJ är här!

Nu finns den senaste versionen av Spåra SJ att läsa under fliken avtal. Avtalsändringen rörande förflyttningstid står nu med, vidare är det inga andra nya textavsnitt. Observera att avtalet gäller från december 2020 och ingenting annat.

Ladda hem filen och bär alltid kollektivavtalet med dig i mobilen!