Medlemsmöte: Budget- och nominering 2020

Då är tiden kommen för detta års medlemsmöte för budget- och nominering! Detta äger rum torsdagen den 10 december och kommer på grund av rådande Covid-restriktionerna att genomföras digitalt via Zoom istället för fysiskt. Vi kommer att ha två mötestillfällen samma dag för att möjliggöra för så många av er som möjligt att deltaga.

Datum: 10 december
Plats: Zoom, länk till mötet mailas ut på den aktuella dagen (instruktion för anslutande till Zoommöte bifogas i detta mail)
Tid: Möte 1: kl. 10:30-12:30, möte 2: kl. 14-16.
Kallelse och agenda: går att läsa här.

Vi kommer att gå igenom nominering, budget (ex klubbavgift för 2021), verksamhetsplan för styrelsens arbete och informera om T21:s turer samt läget i allmänhet.

Välkommen in på mötet!

Vanligtvis brukar detta vara datumet då vi även bjuder på julbord, men då läget är som det är med restriktioner och risk för smittspridning… kommer detta att utgå i år. Klubben tittar för närvarande på andra alternativ till julbord och vi återkommer i frågan.


Styrelsen