Information från SEKO SJ: Trafikstörda lägen

Den 13 juni 2018 hade Seko tillsammans med de andra avtalsbärande parterna en sittning med SJ för att diskutera frågan rörande trafikstörda lägen. Bakgrunden är en förlikning från 2015 i arbetsdomstolen.

Frågan om operativt läge förstärks med den frustration produktionspersonalen upplever på grund av den trafiksituation vi lever med. Även trafikledningen sitter kort med personal vilket spär på missnöjet med att personalen känner sig förbisedda. Trafikstörningar är inget nytt för järnvägen och problematiken med avbrott i trafiken uppkom inte 2015.

Samtliga på mötet var eniga om att parterna behöver förbättra sitt tonläge och retorik gentemot varandra, vi ska trots allt jobba mot ett gemensamt mål. OPSL ska inte behöva få en utskällning av en åkande precis som en åkande inte ska behöva höra att det är ett operativt läge när allt man vill är att meddela att man är trött. Samtalen ska riktas mer mot trafiksäkerhet istället för att hävda operativt läge.

SJ meddelade att trafikledningen kommer att ha full bemanning under sommaren, vilket mottogs positivt av Seko.

Som situationen är just nu bygger företaget murar mellan sin personal när vi egentligen ska samarbeta. SJ ser gärna att fler besöker trafikledningen för att öka sin förståelse för hur deras situation ser ut. Precis som Seko gärna ser att trafikledningen ska få ut och åka mer. Detta arbetar SJ med just nu. S

eko påtalade att inget samtal sker mellan GC och personal efter en trafikstörning. SJ sa att detta ska ske. Det är även i detta samtal som medarbetaren ska anmäla behov av extra vila. Bara för att du får åtta respektive elva timmar så behöver det inte betyda att du faktiskt är utvilad efter en större störning.

Detta var bara första mötet inför vad som förhoppningsvis ska bli till något bra vid trafikstörningar.