Information från Seko SJ

De senaste fyra mötena med SJ har blivit inställda på grund av brist på resurser på arbetsgivarsidan. Detta har medfört att svar på Seko SJs frågor uteblivit.

Seko SJ har trots detta fortsatt att inom schemagruppen slipa på våra krav på förbättringar för alla medlemmar. Som tidigare är de prioriterade frågorna:

Stabilitet
Våra medlemmar ska kunna lita på sitt schema.

Framförhållning
Hur långt fram i tiden ska våra medlemmar kunna se sitt schema.

Ledigheter Hur säkerställer SJ att man ska kunna få tidigare besked om ansökt ledighet.

Individuell påverkan av sitt schema Hur ska våra medlemmar på ett aktivt sätt kunna påverka inriktning av sitt schema, samt kunna planera aktiviteter på del av dag.

Facklig interaktion För att säkerställa en transparent process där medlemmen kan känna sig trygg med att dennes önskemål tas väl om hand, kräver Seko SJ en strategisk roll när det gäller att granska och ställa krav på de parametrar som ligger till grund för morgondagens schema.

Precis som Seko SJ förutspådde och krävde har implementeringen av Rapid blivit framflyttad till hösten 2019. Detta beror på flera faktorer, bland annat Seko SJs krav på utbildning i Rapid till samtliga medlemmar.

Seko SJ och SJ har nu äntligen enats om en möteskalender fram till slutet på mars. På våra möten kommer vi att kräva svar på våra medlemmars frågor kring Rapid. Har ni frågor ni vill att vi ska ta upp, maila dessa till schemagrupp@sekosj.se