Öppet hus T18

Idag har vi öppet hus på fackexpeditionen rörande arbetet kring turlistor och gruppnycklar inför kommande år.
Förslagen på gruppnycklar för Cst och Hgl är försenade från SJ och därför har vi ännu inte tillgång till dessa. Även Göteborg och Malmö saknas. Däremot finns turlisteförslagen tillgängliga utskrivna här på fackexpeditionen (på 49:an, längst bort i korridoren, mitt emot gymmet) samt digitalt här under.
Vi har även skrivit ut turlistor och gruppnycklar för Linköping och Hallsberg.

 

Hagalund

Turlista – HGL T18 2

Stockholm

Turlista – CST T18 2

Borlänge

Grupp – Grupp 1
Grupp – Grupp 2
Grupp – Grupp 3
Grupp – Grupp 4
Grupp – Grupp 50
Grupp – Grupp 51

Eskilstuna

Grupp – Lokf ET 201 T18 171101
Grupp – Lokf ET 202 T18 171101

Fagersta

Grupper – Lokf FGC nyckel T18 180201-190131 171030

Falun

Grupp – Grupp 1 förslag 171113
Grupp – Grupp 2 förslag 171113
Grupp – Grupp 3 förslag 171113

Gävle

Grupp – GÄ-Grupp 1.1
Grupp – GÄ-Grupp 2.1
Grupp – GÄ-Grupp 3.1

Hallsberg

Grupper och turer – Hallsberg Nycklar med baksidor T18

Karlstad

Grupper och turer – KS Lokf T18 Nycklar med baksidor

Linköping

Grupp – Lp-Grupp 1
Grupp – Lp-Grupp 2
Grupp – Lp-Grupp 3
Grupp – Lp-Grupp 4
Grupp – Lp-Grupp 5
Grupp – Lp-Grupp 6
Grupp – Lp-Grupp 7
Grupp – Lp-Grupp 8
Grupp – Lp-Grupp 9
Grupp – Lp-Grupp 10
Grupp – Vik nyckel 50
Turlista – LP-T18 171210-180624

Västerås

Grupp – VÅ 301 171101
Grupp – VÅ 302 171101
Grupp – VÅ 303 171101
Grupp – VÅ 304 171101
Grupp – VÅ 305 171101