Seko SJ – information om ”Mystery Travellers”

SJ har informerat de fackliga organisationerna i skydds- kommittén för enhet Service om att de vill införa något som man kallar för opartisk kvalitetsuppföljning, eller s.k. ”Mystery Travellers”.
Anledningen till detta är enligt arbetsgivaren att man vill kunna kvalitetsuppfölja biljettvisering, synlighet, tillgänglighet och städning på framförallt tåg i Bergslagen. SJ verkar även vilja hålla dörren på glänt för att i en förlängning eventuellt införa liknande uppföljningar på övriga tåg och sträckor. Arbetsgivaren menar att man inte själv har förmåga att kunna följa upp på dessa punkter vilket är anledningen till att man vill anlita en extern leverantör. Ett kort uppföljande samråd har nu genomförts mellan SJ och personalorganisationerna. På detta samråd har SJ meddelat att man redan har kontakter med en extern leverantör av tjänsterna samt att man anser att frågan inte behöver MBL-förhandlas. Detta eftersom SJ anser att förändringen redan omfattas av tidigare förhandling kring Precont när s.k. ”Mystery Shoppers” användes för ett antal år sedan.

Seko SJ är av helt motsatt uppfattning. Vidare anser Sekos representanter att användningen av hemliga kontrollanter ombord på tågen snarare försvagar än förstärker förtroendet för arbetsgivaren bland våra medlemmar, där många redan idag dagligen befinner sig i en pressad arbetssituation.

Seko SJ återkommer i hur frågan kommer att hanteras framöver.