Resultat av enkäten om hur IVU har påverkat förarnas välmående

Under ett av medlemsmötena i samband med kaoset som följde med IVU:s införande uppdrogs styrelsen av medlemmarna att utforma och skicka ut en enkät för att undersöka hur IVU har påverkat välmåendet bland medlemmarna. Detta genomfördes som planerat och klubbstyrelsen tackar alla som har tagit sig tid att svara. Särskilt …

Solidaritet med våra kollegor på pendeltågen

Lördag 7 Maj, klockan 12-14 på Sergels Torg. SEKO Pendelklubben anordnar en demonstration mot avskaffandet av tågvärdarna ombord på pendeltågen. Vi lokförare på SJ borde om vi har möjlighet delta. Dels givetvis för att visa solidaritet med tågvärdarna, men också våra lokförarkollegor på pendeltågen som får en mycket mer riskutsatt …

Semesterförläggning 2022

Under förra veckan mailades årets semesterbesked ut till SJ:s medarbetare. Inför detta fick två av klubbens förhandlare underlag från SJ att granska och kunde konstatera att det i stora drag såg korrekt ut. Vi hade anmärkningar på ett par missar i vallängden varpå dessa korrigerades, samt ett fall där arbetsgivaren …

Ny klubbstyrelse!

Klubbens årsmöte hölls den 2 februari via Teams, medan mötespresidiet befann sig på plats på Klaraporten i Hörsalen på plan 10. Vi hade givetvis hoppats på att få ha ett ordentligt årsmöte med deltagare på plats och med efterföljande årsmötesmiddag, men de restriktioner som var aktiva vid denna tidpunkt förhindrade …

Vem ska betala för IVU?

Godafton gott folk! Här nedan finns en länk till ett flygblad med tankar och tyckanden om den situation som just nu råder. Hjälp gärna till att sprida innehållet och diskutera situationen. Vi passar också på att påminna våra medlemmar om att det inom kort kommer en kallelse till medlemsmöte på …