Extrainsatt medlemsmöte! Bidrag från klubben till oberoende utredning om riskerna med ensambemanning på resandetåg.

Just nu är förstås konfliktvarslet det som vi alla går och tänker på och undrar över. Vi i klubbstyrelsen arbetar hårt på att sammanställa information och besvara frågor kring detta. Så snart vi har ett bra material att sända ut kommer vi göra så, förhoppningsvis redan i morgon 5 maj …

Vi sörjer vår arbetsplats

Det är så mycket som har gått fel i SJ AB:s vandring mot den optimerade arbetsplatsen där man ville ha en mindre kostsam planeringsavdelning och öka effektiviteten på den personal man hade ute på tågen. Tanken med det nya gruppvalet var att arbetsgivaren skulle få mer makt att disponera personalen …

Resultat av enkäten om hur IVU har påverkat förarnas välmående

Under ett av medlemsmötena i samband med kaoset som följde med IVU:s införande uppdrogs styrelsen av medlemmarna att utforma och skicka ut en enkät för att undersöka hur IVU har påverkat välmåendet bland medlemmarna. Detta genomfördes som planerat och klubbstyrelsen tackar alla som har tagit sig tid att svara. Särskilt …

Solidaritet med våra kollegor på pendeltågen

Lördag 7 Maj, klockan 12-14 på Sergels Torg. SEKO Pendelklubben anordnar en demonstration mot avskaffandet av tågvärdarna ombord på pendeltågen. Vi lokförare på SJ borde om vi har möjlighet delta. Dels givetvis för att visa solidaritet med tågvärdarna, men också våra lokförarkollegor på pendeltågen som får en mycket mer riskutsatt …