Facklig introduktionsutbildning

UTBILNINGEN ÄR INSTÄLLD!

Tisdagen den 13 september håller vi en facklig introduktionskurs. Du som är nyanställd, eller bara inte valt att gå tidigare, tag chansen att få fortbilda dig lite i det fackliga arbetet. Vi bjuder på lunch och fika, och du är enligt lag garanterad tjänstledighet för facklig utbildning. Vi ersätter dig för den förlorade inkomsten.