Kampen fortsätter

Äntligen är dagen här, den då vi firar mänskliga rättigheter! För det är vad det är, ty ingen är mer eller mindre värd på grund av sitt kön. Men dessvärre behövs fortfarande den internationella kvinnodagen eftersom alla, lite krasst uttryckt, inte har förstått det än. Vare sig runtom i världen …

Semestervalet

Sommaren känns kanske avlägsen för stunden. Men förberedelserna för den har redan tagit fart i form av att semestervalet nu finns tillgängligt tillsammans med en del information och önskemål från arbetsgivarens sida angående hur vi förlägger våra semesterveckor. Från fackligt håll vill vi dock förtydliga att vi arbetstagare har rätt …

Beslut taget angående Rapid

Idag träffades Seko-klubbarna inom SJ:s representanter och klubbarnas samordningsorgan, Seko SJ:s, styrelse på det extra-extra representantskapsmötet med anledning av SJs införande av IVU/Rapid, det föreslagna nya systemet för schemaplanering och arbetstidens förläggning. Efter att Seko Lokförarna SJ Stockholm/Hagalund tillsammans med Seko Sektion Åkande hållit medlemsmöten, dels den 3 december samt …

Nytt nummer!

Nu kan ni finna ett nytt nummer av Sthlm Lok under fliken med samma namn här ovan. Det är årets sjätte nummer som nu utkommer och med det vill vi önska eder alla ett gott nytt år!

Seko lokförarna SJ Stockholm/Hagalund säger bestämt nej!

Tisdagen den 3/12 höll Seko lokförarna SJ Stockholm/Hagalund tre stycken medlemsmöten tillsammans med vår systerklubb klubb SJ trafik för att informera om, samt inhämta synpunkter, gällande det nya upplägget för schemaplanering som SJ AB vill införa (oftast benämnt IVU/Rapid). Det var en fröjd att se uppslutningen och engagemanget på dessa …

Processen

SJ har då slutligen kommit med ett förhandlingsunderlag gällande IVU/Rapid. Nu är det upp till dels vår förhandlingsorganisation men främst alla er medlemmar att ta ställning till detta och komma med synpunkter. Enligt elfte paragrafen i medbestämmandelagen MBL är SJ, liksom alla arbetsköpare, skyldiga att genomföra en förhandling då viktigare …