Nytt nummer av STHLM Lok!

Ett rykande färskt nummer av STHLM Lok finns nu att läsa under fliken med samma namn. Årets sista nummer är ett fullspäckat julnummer där vi bland annat rapporterar från höstens olika möten, granskar rapportförfarandet, tittar på vilken roll gaslighting har på järnvägen, får brev från forna kollegor i norr, löser …

Spåra SJ-utbildning 18-19 mars

Undrar du över vilka konkreta rättigheter du har på arbetsplatsen? Tisdagen den 5 december drar nästa kollektivavtalsutbildning igång! Denna tvådagarsutbildning bedrivs i samarbete med vår systerklubb och riktar sig till alla SJ-anställda Seko-medlemmar i Hagalund och Stockholm som inte har gått sådan utbildning de senaste 5 åren. Får jag ledigt …

Spåra SJ-utbildning 5-6 dec

Undrar du över vilka konkreta rättigheter du har på arbetsplatsen? Tisdagen den 5 december drar nästa kollektivavtalsutbildning igång! Denna tvådagarsutbildning bedrivs i samarbete med vår systerklubb och riktar sig till alla SJ-anställda Seko-medlemmar i Hagalund och Stockholm som inte har gått sådan utbildning de senaste 5 åren. Får jag ledigt …

Femkamp på Grönan

Nu är medlemsaktiviteten bestämd, det blir Grönan i år igen. Vi kör femkamp för alla aktiva medlemmar tillsammans med Klubb SJ Trafik! Anmäl dig senast den 23 augusti genom att scanna QR-koden på postern eller genom att gå in på denna länk. Välkommen!

Löner och förhandlingsprotokoll upplagt

Avtalssidan har nu uppdaterats med de nya lönerna och förhandlingsprotokollet för branchavtalet. När det gäller de nya lönerna så har löneutrymmet för befattningslönerna under detta års förhandlingar legat på 4,1 %. Här nedan har vi resultatet: Nya löner på SJ (gäller från 230501 och utbetalas retroaktivt på Septemberlönen):Utbildningslön, SJ Lokförarskola: …

Förbundsstyrelsen – Ta ert ansvar! (del 2)

Vi vill kort förmedla till er i förbundsstyrelsen att svaret i den långa textmassa som tillsändes 20 klubbar inom Seko Spårtrafik inte är tillfredställande. Sedan överenskommelsen inom spårtrafikområdet slöts har ni inte rätat ut några frågetecken, varken i nämnda textmassa eller på det avtalsmöte som hölls den 20:e juni. Snarare …

Förbundsstyrelsen – Ta ert ansvar!

Det finns ett utbrett missnöje med den överenskommelse som slöts mellan fackförbund och arbetsgivare på spårtrafikområdet måndagen den 15 maj. Bland förtroendevalda och medlemmar kritiseras uppgörelsen högljutt samtidigt som de ansvariga i Sekos förbundsstyrelse verkar försöka tiga ihjäl det hela. Det är naturligt att tankarna är många och splittrade i …