Löner och förhandlingsprotokoll upplagt

Avtalssidan har nu uppdaterats med de nya lönerna och förhandlingsprotokollet för branchavtalet.

När det gäller de nya lönerna så har löneutrymmet för befattningslönerna under detta års förhandlingar legat på 4,1 %. Här nedan har vi resultatet:

Nya löner på SJ (gäller från 230501 och utbetalas retroaktivt på Septemberlönen):
Utbildningslön, SJ Lokförarskola: 19.115 kr
Ingångslön efter fullgjord lokförarutbildning: 32.510 kr
Lön efter 2 år i yrket: 38.700 kr

Nya OB-tillägg:
Enkel: 22,43 kr
Kvalificerad: 50,07 kr
Storhelg: 112, 51 kr

SJ:s löneavdelning meddelade att man inte kunde betala ut de nya lönerna på ett kvalitetssäkrat sätt förrän i september. Seko ansåg under förhandlingen dock att de nya befattningslönerna borde kunna hanteras och betalas ut betydligt fortare än så av arbetsköparen. SJ hänvisar dock till att de inte längre själva kan göra alla ändringar i löneprogrammet som används; man är utlämnad till leverantören.