Beslut taget

Idag har det framförhandlade avtalsförslaget gällande IVU/Rapid tagits upp till beslut på ett extrainsatt representantskap där Seko SJ:s alla klubbar och styrelse är närvarande och har rösträtt. I enhällighet fattades beslutet att säga nej till avtalet så som det ser ut i nuvarande form. Detta beror dels på den illa valda tidpunkten, men många klubbar, vår bl.a., har framfört åsikten att för att schemaplaneringen ska anses vara bättre, stabilare och robustare än idag så behöver budet sockras och bl.a. innehålla en bättre framförhållning för de som vill ha det så.

IVU kommer givetvis fortfarande införas som schemaplaneringssystem. Det är inget som vi fackliga egentligen kan stoppa då det står arbetsgivaren fritt att göra det även om vi kan ha synpunkter, men schemamodellen har en hel del förbättringspotential och vi menar därför att samtal måste fortsätta om att förbättra avtalet, få bort så många frågetecken som möjligt och införa vissa garantier i skrift. Det är mycket viktigt att beslutet fattades i enighet och att Seko står enade i frågan. Nu hoppas vi att förhandlingar och samtal fortsätter och i slutändan resulterar i något bättre. Givetvis kommer inte ett avtal innebära att alla är nöjda och glada, det är svårt att förvänta sig såklart, men det måste såklart vara så att båda parter åtminstone är lika missnöjda och/eller nöjda.

Idag har det framförhandlade avtalsförslaget gällande IVU/Rapid tagits upp till beslut på ett extrainsatt representantskap där Seko SJ:s alla klubbar och styrelse är närvarande och har rösträtt. I enhällighet fattades beslutet att säga nej till avtalet så som det ser ut i nuvarande form. Detta beror dels på den illa valda tidpunkten, men många klubbar, vår bl.a., har framfört åsikten att för att schemaplaneringen ska anses vara bättre, stabilare och robustare än idag så behöver budet sockras och bl.a. innehålla en bättre framförhållning för de som vill ha det så.

IVU kommer givetvis fortfarande införas som schemaplaneringssystem. Det är inget som vi fackliga egentligen kan stoppa då det står arbetsgivaren fritt att göra det även om vi kan ha synpunkter, men schemamodellen har en hel del förbättringspotential och vi menar därför att samtal måste fortsätta om att förbättra avtalet, få bort så många frågetecken som möjligt och införa vissa garantier i skrift. Det är mycket viktigt att beslutet fattades i enighet och att Seko står enade i frågan. Nu hoppas vi att förhandlingar och samtal fortsätter och i slutändan resulterar i något bättre. Givetvis kommer inte ett avtal innebära att alla är nöjda och glada, det är svårt att förvänta sig såklart, men det måste såklart vara så att båda parter åtminstone är lika missnöjda och/eller nöjda.

https://klubb106.se/blogg/wp-content/uploads/2020/06/Seko-SJ-Info-200611-angående-IVU-ny-schemamodell-1.pdf