Info om ändringar i avtalsavsteg i samband med Corona

Här kommer aktuell information från förhandlingsorganisationen Seko SJ angående avsteg från avtalet:

Seko har nu omförhandlat avtalet med SJ om vissa avsteg i Spåra SJ för åkandepersonal som gällt från den 23 mars. Fortfarande så är det ett mycket ansträngt läge på SJ personalplanering. Samtidigt måste Sekos medlemmar som under senaste tiden gjort stora uppoffringar tillsammans med många andra åter börja kunna planera sitt liv på ett bättre sätt. Nuvarande situation är inte hållbar över tid även om åtgärderna som tidigare överenskommits då var nödvändiga. Resan tillbaka till vad som gällde innan Corona kommer att bli mycket lång. Men nu måste denna resa börja mot en robustare schemaplanering som successivt blir mer och mer förutsägbar. Något som kommer att ske i flera steg. Följande första fyra steg är vi nu överens med SJ om.

Steg 1: En delgivningssupport upprättas 30 april till och med den 25 maj till vilken man kan ringa om man fått en tur som orsakar problem. Supporten kommer att vara bemannad vardagar mellan kl. 17.00-19.00. Vårt utgångskrav var att kravet på att titta i Trappen skulle tidigareläggas helst till kl. 13.00 eller i alla fall tidigare än nuvarande kl. 17.00. Något som just nu inte var praktiskt möjligt genomföra.

Steg 2: Krav på att titta i TrAppen när man har EN ledig dag upphör från och med den 6 maj.

Steg 3: Krav på att titta i TrAppen när man har TVÅ lediga dagar upphör från och med den 19 maj

Steg 4: Rullande 3-dagarspublicering av schema införs från och med den 25 maj.

Ytterligare information kommer under början av nästa vecka. Utan Seko stannar Sverige. När övriga Sverige stannar drabbar det Sekos medlemmar mycket hårt.