Senaste nytt om 6.6a:n angående personalplaneringen

I december skrev SJ i ett informationsbrev att IVU/Rapid skjuts på igen, till ”närmast möjliga tillfälle” efter 15 april som tidigare var sagt. Skyddsombuden fortsätter sätta press på SJ i en ”brevväxling” följande den 6.6a-begäran man lämnade till SJ i november. Kanske får det SJ att nu sätta sig vid bordet och vidta åtgärder kring nuvarande situation, annars lär Arbetsmiljöverket snart blandas in…

Bifogat finner ni skyddsorganisationens senaste svar till SJ. Detta svar är en återkoppling på SJ:s reaktion på den inlämnade 6.6a:n (En 6.6a är förenklat uttryckt en begäran från Skyddsombuden om att arbetsköparen ska genomföra åtgärder angående arbetsmiljön) Svaren från SO står i blått medan SJ:s tidigare svar står i svart.