Mer om framtidens planering

I det senaste numret av STHLM LOK går vi in på djupet i frågan om framtidens planering. Här kommer en kortversion om det som summerar det viktigaste men framförallt var vi står i frågan. Sista augusti gick Seko Västtåg ut med ett uttalande i frågan, det hittar du här: http://www.sekovasttag.se/2018/08/31/bra-planering-och-rapid/

Vi har en väldigt snarlik åsikt i frågan och ser det som väldigt positivt att det finns en samstämmighet i det här.

Här följer utdrag ur senaste STHLM LOK:

MEDLEMSMÖTET

För några veckor sedan höll vi i klubben medlemsmöte där en av de största punkterna på agendan var T19 och ”Framtidens planering”. Inför mötet skickade vi ut information om hur lite vi vet om vad SJ tänkt göra med detta men också lite information kring hur detta införts på SAS. Missade du detta utskick? Här kommer det i sin helhet:

”På medlemsmötet nu på torsdag är en av mötespunkterna just ”Framtidens planering” eller Rapid (IVU) som SJ väljer att kalla själva programmet. Det har varit relativt tyst kring vad det faktiskt innebär och beroende på var i landet du hade APT och om den inte avslutades direkt efter lunch så har du hört olika version.

Det vi vet är att SJ har som mål att ändra programvara för planering av personal och fordon. När det ska ske är oklart. På vissa APT:er så sades det T19, på kontoret hörs T19, frågar man insatta så blir det inte klart till T19.

Något som SJ också flaggat för är att vecko- och månadslistorna är döda som upplägg. Det sades i den film som spelades upp på den APT jag gick på. Oklart om den visades i hela landet men vi kan anta det. SJ har som ett resultat av det bjudit in till centrala förhandlingar om vårt kollektivavtal Spåra SJ. Syftet med det behöver knappast analyseras djupare, det krävs ändringar i avtalet för att de ska kunna byta från vecko- och månadslista.

Det är oklart vilket syftet med bytet till IVU samt dödförklaringen av vecko- och månadslista är. Troligtvis handlar det om att få in ett program som kräver mindre handpåläggning samt få effektivare turer och tjänstgöring vilket i bästa fall kan lindra den kraftiga personalbristen som råder.

Enligt SJ går det inte att ha en fast lista om det här ska fungera som tänkt. Istället har de uttryckt att de önskar se ett system där personalen kan önska tjänstgöring. Hur detta upplägg är tänkt att fungera har det varit väldigt tyst om och rent spontant anar vi ugglor i mossen.

Av en händelse har vi i styrelsen kontakter som jobbar på flygbolaget SAS, där just det här upplägget för personalplanering finns. Inte IVU då utan frånvaron av fasta listor och önskescheman. Vi valde därför att ta kontakt med fackligt aktiva för att fråga framförallt hur det fungerar hos SAS, om medlemmarna är nöjda och vad de skulle gjort annorlunda om företaget föreslog att byta till detta upplägg idag.

Som en liten notering ska tilläggas att den nya chefen för personalplanering på SJ har ett förflutet inom SAS personalplanering samt nu senast har jobbat för Boeing/Jeppesen, det företag som är branschledande inom personalplanering inom civilflyget.

Svaret vi fick från de fackligt aktiva på SAS ligger i linje med vad vi också hört från piloter vi talat med. De är missnöjda, systemet har inte tillfört något utan snarare introducerat stor osäkerhet kring personalens tjänstgöring vilket kraftigt påverkat den psykosociala arbetsmiljön. Det är kanske heller inte så konstigt, för vill man se cyniskt på det så är det här upplägget en form av lotteri-skubb. Du önskar vad du vill men i slutänden bestämmer datorn det som för verksamheten är det bästa, inte vad som är bäst för dig, din vila och din fritid. 

Den kortfattade versionen av vad de anser är fel med systemet hos SAS i nuläget är: 

  • Systemen är inte transparenta
  • Systemen ger inga rättigheter
  • Systemen strävar aldrig efter fullt resultat
  • Systemet utvärderar sig själv
  • SAS

Vi kommer stöta och blöta det här rejält på torsdag och då ges möjlighet att se och höra mer utförligt vad de fem punkterna syftar på!

Vi kommer även be SJ om en mer detaljerad beskrivning av hur de avser använda IVU för det bör de vid det här laget ha väldigt klart för sig om de har som mål att införa detta till T19.”

Så vad blev då resultatet av utskicket och vad blev sagt på mötet? Totalt deltog ett dussin medlemmar på mötet och en stor del av tiden spenderades kring att gå igenom den information vi fått från piloterna på SAS. Många kände en oro inför framtiden och det beslutades att styrelsen ska ta fram en enkät för att ta reda på lite mer hur samtliga medlemmar känner inför detta. Inför mötet hade vi som nämns i slutet av texten för avsikt att få mer information från SJ. Det fick vi inte. Men det vi fick veta var att de under hösten kommer att gå ut med information till oss anställda.

VÅR STÅNDPUNKT

Vi tycker att det här är helt fel väg att gå och ifrågasätter starkt syftet med det. Personalen har gjort rösten hörd om att personalplanering och schema inte fungerar på SJ. Att vi får önska vår tjänstgöring, eller ledighet råder knappast bot på någonting. Det kommer med största sannolikhet snarare göra situationen så dåliga att SJ riskerar fullständigt kaos.

Visst låter det fint att själv få välja vilka dagar du önskar vara ledig, men resultat blir att du aldrig vet helt säkert när du är ledig. 2018 är det helt oacceptabelt.

Även om du får vad de i pilottestet i Göteborg kallar för vetodagar så är ju inget helt säkert, för vad händer när alla lägger veto på att vara ledig den där torsdagen när det är konsert? Vem får vara ledig och hur väljs det ut?

Det kommer aldrig gå att få ett sådant här system helt transparent och helt allvarligt, vad är felet med de beprövade månadslistorna och gruppval?

Problemet med att gruppnyckeln inte följs är inte gruppnyckeln i sig utan att det dels inte finns någon marginal för när någon blir sjuk, föräldraledig eller vabbar och att turerna har alldeles för stort omfång av fordon vilket gör att nya förare sällan kan ha hela turer. Dessa två saker löser inte SJ med ett önskeschema. De löser det med vrålskubb, renare turer och framförallt större buffert på personalsidan.

VAD GÖR VI NU?

Vi har när du läser det här skickat ut en enkät med frågor kring detta till er medlemmar, vi önskar svar från samtliga och kommer att kontakta de som inte svarat. Målet med enkäten är att få svar på vad ni tycker kring detta samt vad ni vill att vi gör.

Bilden vi fick av medlemsmötet är att ”framtidens planering” inte är en ändring som vi kan godta, vi vill därför djupare förankra detta och få fakta att luta oss mot när vi förmedlar er åsikt i frågan.