VIKTIGT MEDDELANDE till LOKFÖRARE

På förekommen anledning vill vi belysa det faktum att det pågår och under denna sommar har pågått en otillåten förlängning av turer.
 
I kortfattade drag så innebär det att en ordinarie tur förlängts med hela eller delar av en annan tur.
 
Enligt Spåra SJ är inte planerad övertid tillåten vilket vi i Seko anser att detta är. Det är heller inte tillåtet att förbigå förhandlingsordningen efter eget tycke vilket SJ har gjort i detta fall.
 
Båda turerna är säkerligen förhandlade och godkända var och en för sig men när de läggs samman så är det en ny tur som varken är förhandlad och än mindre godkänd.
 
Vår uppmaning är att samtliga förare ska vara observanta på detta och jämföra turer som verkar konstiga eller onormalt långa med turlistan som finns publicerad. Sticker turen ut och är inplanerad av någon annan än OPSL, efter godkännande av er på innevarande dag så ska ni omgående kontakta personalplaneringen och påtala detta.
 
Skriv rapport på händelsen till er gruppchef och till oss. Vi försöker samla in så mycket vi kan om sommaren för att kunna ta det vidare gentemot SJ.