Framtidens planering?

På medlemsmötet nu på torsdag är en av mötespunkterna just ”Framtidens planering” eller Rapid (IVU) som SJ väljer att kalla själva programmet. Det har varit relativt tyst kring vad det faktiskt innebär och beroende på var i landet du hade APT och om den inte avslutades direkt efter lunch så har du hört olika version.

Det vi vet är att SJ har som mål att ändra programvara för planering av personal och fordon. När det ska ske är oklart. På vissa APT:er så sades det T19, på kontoret hörs T19, frågar man insatta så blir det inte klart till T19.

Något som SJ också flaggat för är att vecko- och månadslistorna är döda som upplägg. Det sades i den film som spelades upp på den APT jag gick på. Oklart om den visades i hela landet men vi kan anta det. SJ har som ett resultat av det bjudit in till centrala förhandlingar om vårt kollektivavtal Spåra SJ. Syftet med det behöver knappast analyseras djupare, det krävs ändringar i avtalet för att de ska kunna byta från vecko- och månadslista.

Det är oklart vad syftet med bytet till IVU samt dödförklaringen av vecko- och månadslista är. Troligtvis handlar det om att få in ett program som kräver mindre handpåläggning samt få effektivare turer och tjänstgöring vilket i bästa fall kan lindra den kraftiga personalbristen som råder.

Enligt SJ går det inte att ha en fast lista om det här ska fungera som tänkt. Istället har de uttryckt att de önskar se ett system där personalen kan önska tjänstgöring. Hur detta upplägg är tänkt att fungera har det varit väldigt tyst om och rent spontant anar vi ugglor i mossen.

Av en händelse har vi i styrelsen kontakter som jobbar på flygbolaget SAS, där just det här upplägget för personalplanering finns. Inte IVU då utan frånvaron av fasta listor och önskescheman. Vi valde därför att ta kontakt med fackligt aktiva för att fråga framförallt hur det fungerar hos SAS, om medlemmarna är nöjda och vad de skulle gjort annorlunda om företaget föreslog att byta till detta upplägg idag.

Som en liten notering ska tilläggas att den nya chefen för personalplanering på SJ har ett förflutet inom SAS personalplanering samt nu senast har jobbat för Boeing/Jeppesen, det företag som är branschledande inom personalplanering inom civilflyget.

Svaret vi fick från de fackligt aktiva på SAS ligger i linje med vad vi också hört från piloter vi talat med. De är missnöjda, systemet har inte tillfört något utan snarare introducerat stor osäkerhet kring personalens tjänstgöring vilket kraftigt påverkat den psykosociala arbetsmiljön. Det är kanske heller inte så konstigt, för vill man se cyniskt på det så är det här upplägget en form av lotteri-skubb. Du önskar vad du vill men i slutänden bestämmer datorn det som för verksamheten är det bästa, inte vad som är bäst för dig, din vila och din fritid.

Den kortfattade versionen av vad de anser är fel med systemet hos SAS i nuläget är:

  • Systemen är inte transparenta
  • Systemen ger inga rättigheter
  • Systemen strävar aldrig efter fullt resultat
  • Systemet utvärderar sig själv
  • SAS

Vi kommer stöta och blöta det här rejält på torsdag och då ges möjlighet att se och höra mer utförligt vad de fem punkterna syftar på!

Vi kommer även be SJ om en mer detaljerad beskrivning av hur de avser använda IVU för det bör de vid det här laget ha väldigt klart för sig om de har som mål att införa detta till T19.