APT– KNYTA IHOP SÄCKEN

Först en sammanfattning: I slutet av februari hölls en arbets­platsträff på SJ i Stockholm där ett 20-tal lok­förare och tågvärdar deltog. APT:n pågick fram till efter lunch då gruppcheferna valde att av­bryta på grund av ”dålig stäm­­ning”. En tid efteråt kal­lades fyra lokförare in på sam­­tal för att bli till­delade skriftliga varningar, erin­ringar. Tidigare info finns på vår blogg:

www.klubb106.se

”VI FÅR GÖRA SÅ”

Sedan dess har klubben försökt få upp­rät­telse för våra medlemmar, vilket SJ be­svarat på olika sätt.

Man har hävdat att man inte vill ta emot för­hand­­­lingsframställan från vår klubbmail. Man har menat att det hela inte är en förhandlingsfråga.

Man har skrivit till vår klubbrepresentant att hen ska tänka sig för hur ”du” uttrycker dig i fort­­sätt­ningen samt menar att det är just detta bete­ende som ”dina” med­lem­mar blivit erin­­rande om, och i sam­ma veva även nämnt anställ­nings­skyddet.

Man har ifrågasatt våra kunskaper när vi klar­gjort att klubben agerar helt enligt med­bestäm­mande­lagen, MBL, när det kommer till att begära en för­­­hand­ling med SJ.

 • Man skulle kunna tolka detta som att SJ för­hand­lingsvägrar.
 • Man skulle kunna tolka det som att det här med god ton bara gäller vissa – och då inte SJ:s jurister.
 • Man skulle kunna tolka det som hot mot fackligt för­troende­valda.
SJ: Klubbens fel att det blivit som det blivit

SJ har också påstått att det är ”klubbens fel” att den här frågan blivit så stor som den blivit, genom vår medlemsinformation och retorik. SJ ville ju inte ”göra en stor sak av detta”. Så om klub­ben inte skulle ha informerat skulle utdelningen av erinringarna aldrig ha hänt?

 • Man skulle kunna tolka det som att SJ ville tysta inte bara intern kritik om for­dons­fel genom att utdela erinringar, utan att man också ville att våra arbets­kam­rater god­tyckligt skulle varnas utan att någon fick reda på det.
 • Man skulle kunna tolka det som att SJ:s rep­resen­tanter har en något luddig in­ställ­ning till både tidsperspektiv och för­hållandet orsak/­verkan samt vad en fack­förening är till för.
Överläggning 18 maj

18 maj gick SJ till slut med på att träffa klubben för en överläggning. Klubbens mål var att SJ skulle ta tillbaka erinringarna. Det väg­­rade SJ göra. Istället kom man med nya på­­ståen­den om vad våra medlemmar skulle ha sagt under APT:n: ”idioter” och ”inkom­petenta djävlar”, om icke när­varande chefer/­personer. Klubben har pratat med ett stort antal av del­tagarna på APT:n, in­klusive de som fått erin­ran. INGEN av dessa, var­­ken om­bord­personal eller lok­förare, menar att något sådant ska ha sagts.

 • Man skulle kunna tolka detta som att SJ:s rep­­resen­tanter förhåller sig till sanningen som improviserande jazz­musiker till noter.
SJ vägrar att backa

Hur som helst: SJ vägrar att backa. Man tar inte till­­­baka erinringarna, man vill inte be om ursäkt till våra arbetskamrater, och man menar att man skulle ”agera precis likadant igen” under devisen som snart börjar bli en SJ-klassiker: ”Vi FÅR göra så.”

HAR SJ RÅD?

Vi tror, trots SJ:s motstånd, spända muskler och vägran att backa en tum, att vi till­sam­mans gjort så att SJ kommer att dra sig för att göra något lik­nande igen. Även om SJ tycker sig FÅ göra mycket, så kan man fråga sig: Vill SJ verkligen ha det här läget igen? Har man råd med det i tider av lok­förar­brist?

 • Vill SJ att lokförare från alla landsändar och företag ska höra av sig till gamla klass­kam­rater ännu en gång och fråga vad tusan det är som händer på SJ?
 • Vill SJ att snacket ska gå på lok­förar­utbild­ningarna om vad SJ är för arbetsgivare egentligen?
 • Vill SJ ha ännu fler lokförare som säger upp sig på stående fot?
 • Har SJ råd med den besvikelse och bristande lojalitet som blir följden av ett sådant här bete­ende?
 • Har SJ råd med den här typen av ledar­skap?

EFTERKLOKHET FÖR FRAMTIDEN

SJ signalerar tydligt att de inte vill lösa sådana här situationer genom dialog med sina anställda och deras organisationer. Då får kanske vår fack­förening fokusera på annat än dialog nästa gång. Om för­hand­lings­läget är sådant att det inte går att komma vidare den vägen, vad gör vi då, för­utom att tycka att det är rent ut sagt för jävligt för våra in­­blandade med­lem­mar och arbets­kamrater att SJ be­­handlar dem så här?

Det är tid för själv­rannsakan. Vad hade vi kunnat göra annorlunda? Både vi som klubb och vi som lok­förare till­sam­mans. Och vad gör vi i fram­tiden? Bland annat kan vi hämta inspiration från andra klubbar. Därför tänker vi bjuda in Frances Tuuloskorpi, redaktör för bokserien Folkrörelse på arbetsplatsen, för att diskutera möjliga andra vägar till fackliga segrar.

Klart är att våra arbetskamraters erinringar kvar­står, att SJ (som det ser ut nu) inte kom­mer att be om ursäkt för den orättvisa och opropor­tion­erliga behandling man utsatt sina an­ställda för. Att komma längre den ”juridis­ka” vägen tycks svårt då SJ helt enkelt tycker sig ha rätt att dela ut erinringar som de be­hagar, oavsett om det finns rim­lighet eller rätt­visa i det.

Då är det minsta vi kan göra att helt enkelt se till att det här aldrig händer igen. När SJ säger att de skulle göra exakt samma sak en gång till så får vi se till att det bara är tomma ord som de tar till för att inte tappa ansiktet i just den här situationen. Och då kan vi också ställa oss frågan:

Vad hade hänt om…
 • …Vi tidigt hade samlat ilskan i form av era åsikter, för det var många i in­led­ningsskedet, i ett helt eget kompendium för att visa att vi är många som tycker något om detta?
 • …Vi hade samlat till ett öppet möte och speciellt bjudit in deltagarna från APT:n för att lyssna på deras version och ge­men­samt besluta om hur man kunde gå vidare?
 • …Vi hade samlats så många vi kunde utan­för, när förhand­lingen/­över­lägg­ningen/de enskilda samtalen ägde rum?
 • …Vi hade använt de välbesökta after work-till­fällena till mer kreativa dis­kus­sioner om aktioner att göra till­sam­mans? Både för att peppa de för­troende­valda men också för att det är allas vårt ansvar att ta hand om var­andra och protestera när arbets­kamrater be­­hand­­­las illa. Idag en kollega – imorgon du själv. Det räcker inte att ses och rasa, det be­hövs konstruktiva handlingar också.

SLUTLIGEN

Det här kan tyckas vara en facklig förlust, men den som förlorar mest på att inte vilja resonera och ta till sig av kritik är antagligen SJ.

Man hade chansen att lyssna på sina anställda när de framförde relevanta synpunkter på verk­sam­heten. Man hade chansen att fråga de inblandade vad som egentligen hände på den där APT:n. Man hade chansen att lyssna både på klubbens kritik, de som var med på APT:n, och på rösterna från alla som hörde av sig för sina arbetskamrater. Man hade chansen att hantera den uppkomna situationen på ett moget och balanserat sätt – helt enkelt visa att man är en bra och attraktiv arbets­givare. Dessa chanser missade man full­komligt.

 

Våra arbetskamrater har inte gjort något fel och klubben står fortfarande bakom dem till hundra procent.