APT 22 FEBRUARI, NY INFO

Vi är många som har berörts av APTn som hölls den 22 februari i år, och som senare ledde till att SJ delade ut tre stycken erinringar till lokförare. Den fjärde lokföraren, som också skulle få en erinran, sade upp sig i ren protest. Enligt SJ så anser de ärendet avslutat – det gör inte vi.


OM DU MISSAT – VAD HÄNDE?

I slutet av februari hölls en arbetsplatsträff på SJ Stockholm där ett 20-tal lokförare och ombordpersonal deltog. APT:n pågick fram till efter lunch då gruppcheferna valde att avbryta. Anledningen var enligt arbetsgivaren inte vad som sades på mötet utan tonläget, som de menar strider mot SJs uppförandekod. Enligt deltagare på arbetsplatsträffen, varav bland annat en förtroendevald hos Seko, var det lokförarna gjorde sig skyldiga till befogad kritik av arbetsgivaren. Man påtalade olika typer av brister såsom icke-fungerande toaletter, problem med multningarna på Uppsalatågen, brist på respekt för raster och viloperioder och utebliven återkoppling på frågor och rapporter. Diskussionen gick i en hård och rak ton, vilket inte är så konstigt när folk inte känner sig lyssnade på, och speglar gissningsvis många SJ-anställdas upplevelse av sin arbetssituation. SJ:s presschef Niclas Härenstam menar att flera mötesdeltagare kommit till sina chefer för att de blivit illa berörda och att deras vittnesmål räcker för att erinringar ska utfärdas. Vi i klubben tycker inte att detta är tillräckligt och är starkt kritiska till att SJ inte istället valde att föra en dialog med inblandade parter utan istället valde att höra en sida av händelsen – och sedan basera agerandet på den. Klubben vet dessutom med säkerhet att flera APT-deltagare känt sig illa berörda av chefernas agerande. Flera av de som varit med har sökt upp sina förtroendevalda och berättat, både lokförare och ombordpersonal. Seko Lokförarna SJ Stockholm Hagalund kräver att arbetsgivaren ska ta tillbaka erinran samt att samtliga deltagare från arbetsplatsträffen bör kallas till ett nytt möte för att ge sin bild över vad som verkligen hände.


SJ:S AGERANDE EFTERÅT

Något SJ pekar på (förutom illojalitet och kränkande beteende) är att deltagarnas åsikter framfördes med en ton som inte stämmer överens med SJ:s uppförandekod – det är inte vad man säger utan hur man säger det. Det märkliga är att SJ:s representant inte använt särskilt god ton i vår dialog. Ska inte denna så kallade goda ton gälla alla på företaget? SJ:s representant som vi har varit i kontakt med angående förhandling har gått till något som närmast liknar personangrepp på en enskild förtroendevald under våra mejlkonversationer, bland annat ifrågasatt den enskildes kunskaper när vi klargjort att klubben agerar helt enligt medbestämmandelagen, MBL, när det kommer till att begära en förhandling med SJ. Samma person har även skrivit till vår klubbs representant att hen inte har ett starkare anställningsskydd som förtroendevald, att hen ska tänka sig för hur ”du” uttrycker dig i fortsättningen samt menar att det är just detta beteende som ”dina” medlemmar blivit erinrande om. Hur ska man tolka detta? Som hot? Vår representant har hela tiden varit saklig och lugn i sin kommunikation, och  2018-04-15 representerar ingalunda bara sig själv. Vi är en styrelse med ordinarie ledamöter såväl som ersättare. Vi känner oss manade att här förtydliga: Klubben består inte bara av den som undertecknar ett mejl. Klubben är samtliga förtroendevalda och samtliga medlemmar. Hotar en arbetsgivarrepresentant en enskild förtroendevald är det mycket allvarligt och inget vi kan acceptera.

VAD HÄNDER NU?

Vi har alltså, tillsammans med SEKO SJ, kallat till möte med SJ angående inledande förhandling för att reda ut oklarheterna. Vi vill ha upprättelse för våra medlemmar! Klubben upplever att SJ:s representant försvårar vårt arbete med detta. Bland annat hävdar hen att vår förhandlingsframställan inte skulle vara giltig och hävdar att vi besitter bristande förhandlingskunskaper. Man har också hävdat att förhandlingsframställan ska vara inskickad från en SJ-mejladress, vilket blir mycket besynnerligt då klubben inte har någon SJ-adress, och vad vi vet aldrig har haft. På vår fråga om vi istället ska använda vanlig post och vilken adress som i så fall gäller får vi inget besked. Detta skulle kunna tolkas som uppsiktlig förhalning av ärendet. Vi förstår inte varför SJ gör en så stor grej av det här, istället för att bara träffa oss och de inblandade medlemmar och prata om saken. Något som hade kunnat göras från början. Än en gång får prestige trumfa sunt förnuft.


JÄRNVÄGSVÄRLDEN ÄR LITEN

Klubben har kontaktats av ett flertal tidningar som har fått nys om händelsen, men vi har hittills varit restriktiva med att tala med media då vi anser att detta borde kunna skötas mellan oss, våra medlemmar och SJ. Det märks dock att järnvägsvärlden i Sverige är liten. Lokförare från alla möjliga städer och företag hör av sig till forna kurskamrater från utbildningen och frågar vad tusan det är som pågår. Det kan knappast sägas vara ett gott rykte som sprids om SJ som arbetsgivare – Detta i tider av förarbrist och kommande stora behov av rekryteringar. Har SJ råd med den typen av ledarskap?

VAD KAN JAG GÖRA?

Visa ditt stöd för våra drabbade arbetskamrater! Prata om det som har hänt! Klubben har styrt upp flera AW:s. Det är tack vare er, kollegor och vänner, som de har varit så framgångsrika! Ni har rest er upp i stående ovationer när de erinrade har äntrat rummet! Vid ett tillfälle applåderade hela restaurangen! Det har kommit folk från andra åkstationer och till och med från andra tågföretag. Vår mest långväga gäst kom från Östersund. Många har varit väldigt upprörda och har svårt att greppa det som har hänt; -”ska man inte kunna säga vad man vill på en APT i framtiden?” -”vi måste stå upp mot arbetsgivaren!” -”ska det inte vara högt i tak?” Vi vill påminna om att detta uppskattas, inte minst av de drabbade arbetskamraterna, och att denna uppslutning är väldigt viktig att fortsätta med. Tillsammans är vi starka!

PS. Vill du så får du gärna skicka en insändare till oss, anonym eller ej, med dina åsikter och tankar angående allt som har hänt. Hur ser du på SJ som arbetsgivare? Hur känner du inför kommande APT:er? Har du någon hälsning till de som var med på APT:n? Kanske kan vi publicera dessa i ett sammanfattande infoblad om hur vi arbetskamrater ser på saken.

I så fall är adressen:
seko.klubb106@gmail.com DS.