Arbetet fortskrider

Den 20/3 höll Seko SJ styrelsemöte där de beslutade att aktivt delta i arbetet med att ge upprättelse till våra medlemmar som felaktigt tilldelats erinran. Vi välkomnar hjälpen och går nu tillsammans med Seko SJ in i slutskedet av förberedelserna inför tvisteförhandling.

Sekotidningen har följt arbetet och nyligen publicerat en artikel om ämnet där bland annat Seko SJ och SJ kommer till tals. Här återfinns den digitalt: https://sekotidningen.se/artikel/sj-anklagar-lokforare-for-mobbning/

Klubben har arrangerat samkväm vid ett flertal tillfällen för att stödja och samla kraft kring de drabbade. Uppslutningen har varit över förväntan och styrelsen med kollegor tackar för det stöd och engagemang som visats. Att många samlas i frågan och visar sitt stöd betyder väldigt mycket för alla inblandade. En väldigt fin gest är de applåder som spontant startats i samband med att de som tilldelats erinran deltagit och talat.

 

Tillsammans är vi starka!