Sekos svar på SJ:s veckobrevsinfo.

Här kommer Sekos svar på SJ:s grundlösa påståenden från i fredags. Seko gjorde bedömningen att det avtalsförslag som presenterades gällande T21 inte höll måttet och innehöll alltför många rena försämringar för våra medlemmar vilket var grunden till att vi sa nej. Avtalet levde inte upp till det som hade nämnts i diskussioner mellan fack och arbetsgivare och Seko kan därför inte stå som avtalsbärande part i ett dylikt avtal. Skarpa skrivningar hade blivit ”ambitioner” och annat hade försvunnit helt och hållet ur avtalet. Att det från arbetsgivarens håll hävdas att Seko skulle ha tackat nej till ett avtal som skulle ha varit bra för oss är ett totalt grundlöst påstående.