ALMEGA TÅGFÖRETAGEN VÄGRAR TA ANSVAR!

Mitt under brinnande Corona-kris väljer Almega Tågföretagen att vägra prolongera avtalen inom spårbranschen till hösten. Övriga parter på svensk arbetsmarknad har insett det orimliga med att bedriva avtalsrörelse under rådande villkor och därmed valt att skjuta upp detta till hösten och helt enkelt låta gällande avtal fortsätta löpa till den 31/10. Detta vägrar alltså Almega tågföretagen att göra! Seko har försökt få igenom att de lokala avtalen ska löpa med det lokala avtalet så att även de prolongeras och det är här skon verkar klämma som hårdast för Almega och allra främst när det gäller avtalen på Pågatågen och Krösatågen som drivs av Arriva respektive Transdev. (Dvs. bolag som i praktiken ägs av Tyska och Franska staten, så mycket för den sk. avregleringen av svensk järnväg…). Man vill helt enkelt passa på, när krisen drabbar oss alla, att driva igenom försämringar under extrema förhållanden. Det är en fruktansvärd cynism som uppvisas.

Almega tågföretagen väljer alltså att inte följa det exempel som alla arbetstagarorganisationer och alla övriga arbetsgivarorganisationer har gjort. Dvs. ta ansvar under den kris som vi alla befinner oss i, visa flexibilitet och försöka rädda så mycket som möjligt för att mildra den påverkan som Covid-19-krisen har på oss alla på ett eller annat sätt.

Det är en ansvarslöshet utan gräns som uppvisas och vi får hoppas att så många som möjligt ser till att det blåser upp en storm mot Almegas agerande och att Svenskt Näringsliv tar sin dotterorganisation i örat och ser till att de rättar in sig i leden snarast.

Se länk nedan till Avtalsnytt nr. 4 från Seko Spårtrafiks förhandlingsorganisation.

https://www.seko.se/branscher/trafik/spartrafik/aktuellt/2020/avtalsnytt-4/