Resultat medarbetarenkät 2017

Hej alla, vi har haft en fullspäckad vår och något som fått stå åt sidan har varit sammanställningen av den enkät vi skickade ut i början på året. Här kommer resultatet. Totalt svarade 63 förare på enkäten. Särskilt anmärkningsvärt är att på frågan om de under året funderat på att byta arbetsgivare svarade 40 förare “Ja” och samtliga motiverade sedan på följdfrågan varför.

Frågorna delades in i kategorier vilka var:

Planering
Frågor kring hur schema med mera fungerat under året.

Teknik
Frågor kring fordon och arbetshjälpmedel.

Avslutning
Avslutande frågor.

Svarsalternativen är en skala från 1 till 5 där 1 innebär “Stämmer inte alls” och 5

innebär “Stämmer helt”.

 

 

PLANERING

1 = “Stämmer inte alls” och 5 = “Stämmer helt”.

TEKNIK

1 = “Stämmer inte alls” och 5 = “Stämmer helt”.

AVSLUTNING

1 = “Stämmer inte alls” och 5 = “Stämmer helt”.

OM JA, VARFÖR?

# Låga lönen, det dåliga avtalet och sättet HR behandlar företagets personal!

# Minska bortavarotiden.

# Pga av långa arbetsdagar med kvartstid & turändringar

# Kvartstid, lön, sena schemaändringar.

# Allting fungerar inte så bra att det är värt lägre lön och kvartstid i förhållande till andra företag i branschen

# Gruppnycklar följs ej , svårt att få ledigt

# Bättre lön och möjlighet till komprimerat schema.

# Låg lön, lång bortavaro med mycket kvartstid, överliggningar, slaskigt ritade turer.

# Personalplaneringen är under all kritik

# Jag gillar SJ men schemat/lön/ledigheter är helt enkelt inte bra.

# Inkompetenta PSP-KORT personal

# För att få mer fritid. Slitsamt att gå i uniform 80 timmar per vecka.

# Mycket kvartstid samt ett mycket dåligt underhåll av fordonen.

# Flera problem sammantaget.

# SJ har stora problem med verksamheten och sitt personalomhändertagande. Fordon som är slitna och skitiga, omöjligt att få ledigt och en dysfunktionell operativ arbetsledning är exempel på problem i verksamheten som påverkar en negativt. I tillägg till detta har vi bland det sämsta kollektivavtalet inom järnvägsbranschen.

# Arbetsmiljö, stor påverkan på livet utanför sj samt alldeles för låg lön jämfört med andra bolag. Att hela sj har samma lön oberoende av ort är även de galet. En förare i falun kan köpa en hel gård medans en förare i stlm ska vara glad om denna kan köpa en 2a i utkanten

# Schemaläggningen från korttiden är ett skämt. Turbyten hit och dit utan att vare sig motivera eller nödvändigtvis meddela det. Ingen respekt för att vi har ett liv utanför arbetet. Opsl har samma attityd när det gäller att jobba över, eller för den delen hålla regler enligt kollektivavtalet. Ingen respekt för att jag inte är livegen. Lönen är också ett bra argument för att byta arbetsgivare. Med så mycket bortavaro (kvartstid) blir lönen per timme borta hemifrån låg.

# Bytte till SJ under 2017 men känner att hela branschen lider av toppstyrda företag med liten respekt för arbetstagaren.

# Arbetsgivare, skydds- och fackorganisation är korrupta. Behövs byggas något nytt från grunden. Nytänk.

# Ingen hänsyn i schemaläggningen till att vi är människor som faktiskt ska ha ett liv även utanför jobbet, med hänvisning till att det är ”enligt avtal”. Fordonen är dåligt underhållna, arbetsmiljön i förarhytt blir sämre och sämre. Personalbrist som gör att man aldrig kan ta ledigt.

# Fallande lön. Ständigt ändrade av arbetstider trots fast lista. Långa turer omöjliggör normalt socialt liv 10 till 12 timmarsdagar

# OPSL struntar allt mer i lagar och regler när man försöker tvinga förare att köra längre tid än vad som är vettigt eller korta ned nattsömn som redan från början är tight. Plötsliga turändringar som saboterar fritiden fullständigt. Alldeles för lågt ob-tillägg och tidsförskjutningstillägg.

# Lönen är för låg. Kvartstid och obetalda överliggningar.

# Attityden från ledning/chefer, ledigheter, ändringar i turer som bara görs utan att ens försöka kontakta mig

# Löneökning samt jobba 7-7 alt 8-6.

# Börjar bli trött på SJ ledningens personafientliga inställning.

# Operatör med en av branschens sämsta löner. Tar lång tid att få svar på ledighetsansökan även om man söker veckor i förväg. Ändrade turer trots förhandlad månadslista. Alkoholblåsning fungerar på ett icke tillfredsställande vis.

# Ja, det svaret råkade jag visst skriva lite för tidigt. Lönestegen är den huvudsakliga anledningen.

# Känns som SJs ledning arbetar mot den yttre personalen och vill mikrostyra allting. SJ trampar på sin viktigaste resurs.

# Avtal Stelbenhet Organisation

# Det är svårt att planera fritiden då vi är i princip livegna och dessutom sämst betalda i branschen. Obligatoriskt att använda GPS i TrAppen trots att den i nu-läget inte fyller någon som helst funktion förutom att skapa irritation då den visar totalt orimliga värden, om den ens går igång som den ska. När dessutom arbetsgivaren på olika sätt hela tiden tar bort de små förmåner vi haft, t ex 50%rabatt i bistro, gratis kanelbulle, kunna komma något senare när turen börjar med pass-resa respektive komma hem lite tidigare när turen slutar med pass-resa o s v.

# Ändringar trots att man går på fast lista samt att man går på skubben halva året.

# Usel arbetsledning.

# Lång tid från hemmet. Trafiksäkerhet får stå åt sidan för produktion. OPSL:s dåliga beteende (vissa personer).

# Pga bättre schema på andra bolag

# SJ som arbetsgivare suger. Som tur är har man mycket sjyssta arbetskamrater och en och annan solglimt i övrigt på företaget.

# Personalplaneringen, inte betalt för övertid,sämst lön i jämförelse med andra operatörer.

# Mänskliga arbetsförhållanden och tid att vara med familj.

# För osäker fritid.

# Schemat, arbetsbelastning, låg lön, känner mig ej uppskattad av SJ

ÖVRIGA SYNPUNKTER

# SJ verkar göra allt för att inte vara en attraktiv arbetsgivare!

# Inte ännu,men kanske om några år.

# Semestervalet har inte kommit tillbaka så just nu vet jag inte om det blev bra eller inte, vänligen stryk frågan.

# Beräkningen av arbetstid är helt fel . Att höra att man gör undertiden när man är från hemmet ibland över 70 timmar är en skandal. Kvartstiden är en kvarleva . Känslan är att man är livegen. Fram med turer där vi gör vår tid och får längre sammanhållande ledighet . Alla grupper ska ha minst en tre dagars ledighet.

# Något otydligt vilka arbetstidsregler som gäller. Framförallt har jag fått olika svar vad som gäller vid ledig helg. Hade ett pass som vid ledig helg var inlagt med jour 14-22 på fredagen och sedan skulle jag börja klockan 8 på måndagen igen. Av vissa fick jag höra att det var för kort vila och av annan att det var okej.

# Någon måste ske Ang lön och arbetsförhållanden! SJ ligger många år efter sina konkurrenter och det är inte hållbart i de läge vi har nu med rådande förarbrist. PGA kvartstid, obetalda raster och överliggningar så spenderas väldigt mycket tid på arbetsplatsen, tid som inte upplevs ekonomisk försvarbart. Den onormalt stora skiftningen av morgon/kväll/morgon/kväll som sker är även den ett stort arbetsmiljöproblem som påverkar såväl fysiskt mående som socialt liv.

# Lägg ner SJ

# Byter i så fall bransch helt och hållet.

# Det är för låg lön i förhållande till bortavaro tiden.

# Det vore bra med ett alternativ ”gäller ej” på frågorna om gruppnyckeln. Gick bara på skubb, så kan inte svara på gruppnyckeln, annat än fridagarna, egentligen.

# Jag har undrat varför många kollegor inte anmäler fordonsfel, fel i turförteckning m.m. Är det uppgivenhet, okunskap, ointresse, lathet, stress?

# En viktig anledning till funderingarna på att byta arbetsgivare är det begränsade antalet lönenivåer. Det skulle behövas två-tre lönesteg till tycker jag.

# Jag bor relativt nära Hagalund och anser körningen ger lite variation, därför jobbar jag vidare. Blir det ett ännu större gap mellan chefer och anställda och låga lönelyft kan ett byte av arbetsgivare komma på tal.

# Det har tagit alldeles för lång tid att få ut övertidsersättning vid förseningsövertid, ibland upp till 4 månader och då ospecificerat. En del turer ritas om operativt och följer inte alltid reglerna. Svar på ledighetsansökningar via X-spider kommer väldigt sent även om ansökan är inlämnad i god tid.

# Ni frågar inte om arbetstider – ”operativt läge” finns inte i lag eller avtal, ändå tillåts SJ år från år använda detta för att tvinga lokförare att arbeta hur länge som helst och i strid med lagar och avtal.

# Gillar att vara en del av. SJ, men oroas av löneskillnaden mot MTR ca 60 000/år brutto eller 5000/ mån brutto. Pension, mer i plånboken o s v.

# Det borde gå att följa gruppens arbetstider, när vi går på månadsutskrivning. Trist att vara livegen, dec o jun-aug.