Ingen 8/6 i gruppval T18

OBS! Ny aktuell information kring 8/6 finns att läsa om i blogginlägg om samrådet kring gruppnycklarna.

Det är med stor besvikelse vi meddelar här att det nu är klart att det inte blir någon testgrupp för 8/6 under T18. SJ har inte kunnat möta varken vår eller deras egen kravspecifikation och har valt att inte gå vidare med testet. SJ gick ut med denna information i sitt veckobrev för vecka 47.

Vi tycker att det är tråkigt att de väljer att inte genomföra denna test då väldigt många uttryckt önskan och hopp om att få jobba enligt detta upplägg. Det tycks dessutom finnas en hel del principiella orsaker till att det inte gått att få till. En tidig önskan från oss var att det skulle ske som skubb vilket vi ansåg skulle underlätta dels för arbetsgivaren men också för den anställde. En win-win situation helt enkelt. SJ tyckte dock inte att det var en bra idé utan ville ha det som en fast lista med utplanerade turer. De gjorde ett försök att konstruera en sådan grupp men hade stora problem att få det att gå ihop och att dessutom inte förstöra de andra grupperna på köpet.

En dåligt utförd kompromisslösning presenterades tillslut vilket innebar att de åtta arbetsdagarna skulle omges av en 0-dag före och efter. Dessa ville SJ kunna utnyttja vid behov vilket lämnade öppet för att schemat i realiteten kunde bli 10/4. Detta var en lösning som var omöjlig att tacka ja till varför det från fackligt håll blev ett nej.

Vi kan bara konstatera att SJ ännu en gång låtit bli att lyssna till önskemål från förarkåren. Har vår arbetsgivare missat att det är SJ som behöver förarna, inte förarna som behöver SJ?

Det råder stor brist på förare och då särskilt i Stockholm. SJ väljer att ignorera det trots att det belysts på APTer, dialogmöten, bloggar samt från våra gruppchefer. Det här kommer på sikt få stora konsekvenser om inget görs för att stoppa den negativa utvecklingen.