Nytt nummer av STHLM LOK

Nu finns ett nytt nummer av vår medlemstidning ute. Du hittar den digitala versionen här: STHLM LOK nr 3 2017

Tryckt version finns utspridd i Stockholm och Hagalund!

I detta nummer finns bland annat information om SJs tankar kring 8/6 men också det klassiska bildkluret. Det här blir också startskottet för ett nytt format av STHLM LOK som dels innebär ny design men också det sista numret, eller första beroende på hur man ser det, innan vi ökar takten på utgivningen. Från och med januari 2018 är tanken att tidningen ska utkomma varannan månad under hela året och därmed kunna vara lite mer aktuell än tidigare och innehålla såväl nyheter som allmänna tips och såklart lite klur också.