Alkoblåsen

Nu är turanmälan med alkoblåsen inledd och vi har därför tagit fram lite riktlinjer och förklaringar. Dessa Uppmaningar och kommentarer är skrivna med kursiv stil.

Grundregeln

Inblåsning sker upp till en timme före turstart och kan inte göras efter turstart, kontakt med OPSL krävs för anmälan då. Ingen tid ges som ersättning för tidig inblåsning. Föraren ska ge utrymme för att vänta 5 minuter efter första inblåsning ifall denna ej blir godkänd och ny måste göras.
Inblåsning före turstart bör inte ske. Arbetsgivaren har inte rätt att kräva att vi utför arbetsuppgifter på vår fritid. Inget hinder verkar heller finnas för att blåsa in efter turstart.

Tur som inleds med passåkning

Vi får inte åka direkt till Hagalund eller Cst och blåsa/anmäla in oss där efter turstart. Inblås-ning/anmälan ska ske före turstart men får göras på annan åkstation än den där turen börjar.
I och med denna regel finns ingen vinst för den enskilde att åka direkt varför vi föreslår att vi fortsättningsvis följer turerna till punkt och pricka vad gäller passresor som inleder turer. Vi har försökt förklara för arbetsgivaren att detta enbart leder till problem och irritation samt ökad risk för förseningar som uppstår då vi får ökad risk för att fastna på ett tåg vi passåker med. De har valt att helt ignorera detta varför de får se och ta konsekvenserna.

Överliggning

Vid överliggning krävs ingen inblåsning. Anmälningsknappen i TrAppen kan användas.
Vi har fått information om att OPSL hävdat annorlunda men den ovanstående texten är det SJ själva gått ut med.

Specialfall (jour och GNET)

Vid tillfällen då “stört läge” uppstår eller där vi av olika anledningar inte kan blåsa in oss så kommer SJ genom OPSL att göra undantag som kan innebära att vi helt eller delvis behöver blåsa in oss.
Specialfallen är godtyckliga och SJ är i det här fallet väldigt flexibel då det enbart gynnar SJ själva. Det är svårt för oss att göra någon rekommendation då de här specialfallen kan se ut lite hur som helst. Det viktiga är dock att ni även här inte ska göra något ni inte får betalt för.