Ny lön klar

Förhandlingarna med SJ om nya löner från den 1 maj 2017 är nu klara!

Ny lön samt retroaktiv lön från 1 maj, kommer att betalas ut på oktober månads lön. Avtalet gäller under perioden 1 maj 2017 – 30 april 2018.

Befattningslönerna höjs som minst med 2.1% i varje lönesteg. Flera lönesteg höjs med ett högre procenttal. De nya månadsbeloppen framgår av den bilaga som fogas till denna information.

Medlemmarna med I-löner kommer att få besked om sin nya lön av lönesättande chef.

Spårtrafikavtalets centrala överenskommelse om en särskild låglöne-satsning på de som tjänar under 24 000:- i månaden är i sin helhet inarbetad i det avtal som nu är klart med SJ.

De nya beloppen för timlöneanställda, GFL är ännu inte klara. Ny och retroaktivlön kommer att utbetalas på november månads lön.

Tilläggen för arbete på obekväm arbetstid är uppräknade med centralt avtalade 2.1%.

Införande av en extra försäkringslösning ”Loss of licens” för de som inte kan vara kvar i arbete med trafiksäkerhet, samt en extra avsättning till tjänstepension regleras i Spårtrafikavtalet och gäller även på SJ.

För ytterligare information hänvisas till blogg http://blogg.sekosj.se

Här finns PDF-fil med de nya lönerna: Lönedel-Spåra SJ