FAQ Framtidens Planering

Listan uppdaterad 2019-03-29

Seko Förhandlingsorganisation SJs Schemagrupps Q & A om framtidens planering. Denna text uppdateras löpande med nya frågor och svar.

 1. Kan man bli intvingad på någon av de föreslagna grupperna från SJ? Svar: Nej, enligt Spåra SJ har man rätt till en fridagsplan under kalenderår. Därför faller grupperna B, C och D. Den enda gruppen som uppfyller kravet om fridagsplan per kalenderår är grupp A.
 2. Kommer framtidens planering att formaliseras i avtal? Svar: Sekos ståndpunkt är att det måste formaliseras i avtal. Detta för att skapa legitimitet för SJs sätt att schemalägga sin personal.
 3. Kommer man som medarbetare kunna önska specifik tjänst? Svar: Nej, inriktningen på önskemål kommer att vara arbetstider och med arbetstider menar vi vilken tid på dygnet man vill jobba och inte att det handlar om önskemål vilka sträckor man vill jobba på.
 4. Hur kommer hanteringen vara för alla som inte jobbar 100 %? Svar: Sekos eftersträvan är att hanteringen ska vara så lik som hanteringen är idag.
 5. Hur ser utbildningsplanen ut för medarbetarna? Svar: Seko har ställt som krav att samtliga medarbetare skall få en heldagsutbildning rörarande den enskildes hantering av sitt schema.
 6. Grupp A bör sockras mer än förslaget som finns idag. Efter det kan resterande grupper justeras. Kan inte fler än månad 1 vara fast i Grupp A? Svar: Arbetsgruppen jobbar hela tiden med att göra de olika grupperna så fördelaktiga som möjligt och tar med synpunkten med att försöka få så lång framförhållning som möjligt med Grupp A.
 7. Kan inte grupp A ha samma önskemål om arbetstider på enskilda dagar och inte bara inriktning allmänt över hela månaden? Precis som i alternativ grupp B och C. Svar: Detta är svårt att argumentera för då dessa önskemål finns i grupp B och C för att få flexibilitet för att grupp A ska vara så pass fast som möjligt. Grupp B och C ska kunna ”rädda” så att grupp A blir stabil.
 8. Varför väljer ni detta formatet med en QnA? Varför kan vi inte alla få se frågorna, dels för att vi alla är nyfikna på vad andra undrar över, och dels för att vi inte behöver ställa samma frågor som andra gör. Varför inte ha ett forum för alla frågor? Svar: Vi beslutade i schemaarbetsgruppen att på något vis få ut den information vi har fått kunna ta del av samt de frågor som inkommit från medlemmar. Att sammanställa dem i en QnA var det som fanns vara enklast. I ett öppet forum får vi ofta in frågor som inte är från våra medlemmar, och det är för dessa vi ska verka i första hand. Därför uppmanar vi er att maila in alla era frågor, så kan vi besvara dem så fort som möjligt och sammanställa dem samt uppdatera denna QnA. Frågorna skickas till: schemagrupp@sekosj.se.
 9. Ger er denna QnA någon beslutanderätt över hur ”framtidens planering” kommer att hanteras framöver? Kommer beslut gällande avsteg i avtalet att göras utan att repskap eller ett årsmöte? Svar: Nej, denna arbetsgrupp är inget beslutande organ utan enbart ett ”bollplank” till Seko SJ och er medlemmar.
 10. Var kan man läsa om förslagen SJ lagt fram angående schema och förändringar? Svar: Du kan läsa om information från SJ på Intranätet, se länk nedan: https://sjab1.sharepoint.com/nyheter/1795
 11. Strider inte all inplacering i grupperna B. C eller D mot avtalet? Det är ett kollektivavtal tecknat mellan centrala parter. Hur skall enskilda medlemmar kunna gå med i en sån grupp utan att lämna Seko och teckna ett personligt avtal, alternativt att ändringar i avtalet görs? Svar: Se svar på första frågan.
 12. Hur mycket handpåläggning kräver systemet utav oss förare? Alltså önskan om fridagar osv, hur ofta måste man göra det och hur kommer chanserna att se ut att faktiskt få det man söker? Svar: Det är individuellt men det kommer att krävas aktivt deltagande för att du ska få igenom de eventuella önskemål du vill ha. Ta denna fråga med din närmsta chef som ansvarar för din arbetsmiljö.
 13. Vad som känns viktigt för mig är ofta att få så lite morgonturer som möjligt, samt att det inte är för kort mellan turerna eller för långt mellan fridagarna. Kommer det finnas något system för sådana val också (för alla grupper)? Svar: Välj blandad eller eftermiddag/kväll som inriktning. Övriga frågeställningar har vi inget svar på i dagsläget.
 14. Att inte vara garanterad ens varannan helg tycker jag känns bakåtsträvande och var en av de gränser jag satte upp för mig själv när jag började som förare. Att om vi endast blir garanterade var tredje helg, en helg i månaden eller så, då slutar jag. Om jag inte har helgerna, när ska jag då hinna träffa de vänner som jobbar ”normala tider”?” Svar: Mer helgtjänst än varannan helg kan man inte tvingas till.
 15. Vad menas med ett ”kraftigt höjt tidsförskjutningstillägg”? pratar vi en fördubbling (vilket knappast kommer ge en effekt), eller pratar vi en fördubbling kombinerat med norsk modell där all tid utanför den planerade ger övertid? Svar: Det är en förhandlingsfråga som inte är klar.
 16. Vi kan redan idag få snabba besked på ansökningar om ledighet. Svaret blir NEJ(!). Hur garanteras fler jakande svar utan insyn och utan någon text i avtalet som garanterar ledigheter. Svar: Denna fråga är ännu i process.
 17. Individuell påverkan kan inte garanteras utan ändringar i avtalet. Hur ser de förslagen ut? Svar: Denna fråga är ännu i process.
 18. Facklig påverkan. Är det tänkt att denna skall ske på lokal eller central? Svar: Ja på båda.

Om ni har fler frågor så kan ni som sagt maila schemagruppen på:
schemagrupp@sekosj.se.


Önskar ni ställa någon fråga till schemagruppen så maila till schemagrupp@sekosj.se

• Anna-Karin Ohlsson Klubb SJ Syd
• Hanna Karlborg Klubb SJ Östergötland
• Leif Jansson Klubb SJ Trafik
• Daniel Hellqvist Klubb Seko Lok
• Sara Wirén Klubb Mälartåg
• Johannes Vidén Klubb SJ Väst
• Petri Ruth Klubb Trafik Västernorrland
• Christoffer Hemlin Klubb Gävle/Dala
• Henrik Sverin Skyddsombud
• Lena Aldenmark Seko SJ
• Martin Alnebring Seko Järnvägsklubben Hallsberg
• Anna Hagberg Seko SJ
• Natalie Wredfors Depå Hagalund
• Tina Jädert Depå Malmö