Semesterförläggning 2022

Under förra veckan mailades årets semesterbesked ut till SJ:s medarbetare. Inför detta fick två av klubbens förhandlare underlag från SJ att granska och kunde konstatera att det i stora drag såg korrekt ut. Vi hade anmärkningar på ett par missar i vallängden varpå dessa korrigerades, samt ett fall där arbetsgivaren tänkte neka en sökt vecka trots att det fanns utrymme att bevilja semester.

Klubben reserverade sig mot SJ:s förfarande att enbart lägga ut semester mot ”rätt” helger, samt mot att det tagit för lång tid mellan semestersökningsdeadline och överläggningen rörande förläggningen.