Medlemsmöte

Idag kl. 14:00 kommer ni väl ihåg att gå på medlemsmöte i lokal Berlin på 49:an. Viktiga frågor kommer tas upp! Fyllnadsval, nytt skyddsombud, yrkanden till spårtrafikavtalet mm. komsi komsi. Vi bjuder givetvis på godfika.
Välkomna!