Sekos a-kassa sänker avgiften

Från och med årsskiftet sänker Sekos a-kassa medlemsavgiften med 15 kronor per månad. Sänkningen gäller både enskilda medlemmar och förbundsmedlemmar.

– Genom att sänka avgiften hoppas vi få en mer positiv medlemsutveckling, säger Affe Mellström, kassaföreståndare på Sekos a-kassa.

Det var i slutet av november som a-kassans styrelse beslutade att sänka avgiften med 15 kronor från och med årsskiftet. Beslutet har nu formellt godkänts av tillsynsmyndigheten IAF och den 1 januari 2018 träder sänkningen i kraft.

– Vi strävar alltid efter att ge högsta möjliga service till så låg kostnad det går.

– Genom att nu göra den här sänkningen hoppas vi kunna vända många års negativ medlemsutveckling, men för att det ska lyckas krävs att både vi själva och förbundet gör insatser. Under 2018 har både a-kassan och förbundet ett antal planerade aktiviteter i syfte att nå målet , säger Affe Mellström.

Så blir den nya avgiften

Efter sänkningen blir avgiften för förbundsmedlemmar 125 kronor per månad och för enskilt anslutna blir den 134 kronor. Anledningen till att avgiften är något högre för enskilt anslutna är att administrationskostnaden för dessa medlemmar är högre.