Resultat av enkäten om hur IVU har påverkat förarnas välmående

Under ett av medlemsmötena i samband med kaoset som följde med IVU:s införande uppdrogs styrelsen av medlemmarna att utforma och skicka ut en enkät för att undersöka hur IVU har påverkat välmåendet bland medlemmarna. Detta genomfördes som planerat och klubbstyrelsen tackar alla som har tagit sig tid att svara. Särskilt då det under perioden var många undersökningar, e-learningar och annat att genomföra som tog mycket privat tid i anspråk.

Det är drygt en tredjedel av klubbens medlemmar som har besvarat enkäten och resultatet av den kan du läsa här: Enkät om hur IVU har påverkat välmåendet.

Samtliga svar är anonyma.