Solidaritet med våra kollegor på pendeltågen

Lördag 7 Maj, klockan 12-14 på Sergels Torg.

SEKO Pendelklubben anordnar en demonstration mot avskaffandet av tågvärdarna ombord på pendeltågen. Vi lokförare på SJ borde om vi har möjlighet delta. Dels givetvis för att visa solidaritet med tågvärdarna, men också våra lokförarkollegor på pendeltågen som får en mycket mer riskutsatt och otrygg arbetsmiljö. Vi borde också delta för att undvika att det här normaliseras i branschen och i förlängningen påverkar även oss på SJ genom kostnadsdumpning i upphandlingar, så att andra företag blir tvungna att göra motsvarande nedskärningar. Dessutom kommer vår säkerhet som resenärer i pendeltågstrafiken försämras och punktligheten riskerar att bli lidande.

Vi i styrelsen hoppas träffa er där!