Ny klubbstyrelse!

Klubbens årsmöte hölls den 2 februari via Teams, medan mötespresidiet befann sig på plats på Klaraporten i Hörsalen på plan 10. Vi hade givetvis hoppats på att få ha ett ordentligt årsmöte med deltagare på plats och med efterföljande årsmötesmiddag, men de restriktioner som var aktiva vid denna tidpunkt förhindrade detta. Stefan Zetterlund, ordförande i Seko SJ, gästade mötet och var även mötesordförande. Elias Cataño från vår systerklubb SJ Trafik gjorde en bejublad återkomst som mötessekreterare. Mötets val avhandlades hyfsat snabbt, varefter gästande Stefan Z höll en powerpointpresentation och svarade på frågor. Då mötet drog över tiden beslutades det att gästen ska återkomma på ett medlemsmöte under våren för att svara på fler frågor.

Efter årsmötet med efterföljande kompletterande konstituering ser styrelsen ut som följer:
Ordförande:
Mikael Hedlund
Vice ordförande: Daniel Hellqvist
Kassör: Bauke de Jong
Sekreterare: Johanna Hedberg
Ledamot: Anders Arnesson
Ledamot: Göran Lind

Uppdaterad fototavla, ansvarsområden samt kontaktinformation finns under fliken Kontakt/Styrelsen.