Sekos svar på SJ:s avtalsförslag

Nu har SJ kommit med ett förslag på avtal för perioden 1/2-30/4 2021 som är menat att hantera de problem som personalplaneringen ser framför sig. Seko har i samtalen fram tills detta avtalsförslag kom på bordet framfört ett antal önskemål och krav för att vi som facklig organisation ska kunna ställa oss bakom ett avtal och vara avtalsbärande part. Det förslag som nu har presenterats innehåller inte på långa vägar något som kan kallas för skälig kompensation vilket gör att Seko inte kan göra annat än säga nej till detta avtalsförslag. Vi förutsätter att SJ nu gällande T21 istället följer den praxis som har gällt och som stipuleras i bilaga 2 i Spåra SJ.