Seko lokförarna SJ Stockholm/Hagalund säger bestämt nej!

Tisdagen den 3/12 höll Seko lokförarna SJ Stockholm/Hagalund tre stycken medlemsmöten tillsammans med vår systerklubb klubb SJ trafik för att informera om, samt inhämta synpunkter, gällande det nya upplägget för schemaplanering som SJ AB vill införa (oftast benämnt IVU/Rapid). Det var en fröjd att se uppslutningen och engagemanget på dessa möten! Det är peppande både för oss i styrelsen och för oss alla som medlemmar att se att kampandan är så stark i kollegiet. Vi fick också starka signaler från våra medlemmar och mycket tydliga beslut som medskick till kommande representantskap med övriga klubbar inom Seko SJ.

Det som medlemmarna beslutade på mötena var att:

1. från vår klubb säga definitivt Nej till det första utskickade förslaget från arbetsköparen
2. säga Nej till att lyfta ur bilaga 2 ur dagens kollektivavtal (på det sätt som liggande avtalsförslag säger).
3. Att vi ska yrka på att varje nytt avtalsförslag gällande IVU/Rapid efterföljs av medlemsmöten liknande de som hölls den 3/12 innan något beslut tas av parterna.

Det är som sagt tydliga och viktiga signaler som skickas till alla berörda parter från våra medlemmar.

Leve medlemsdemokratin!