Antal turer på första fordon och plats-/linjekännedom

Det har kommit till vår kännedom att det oftare numera händer att man som ny inte alltid får de 30 turer man ska ha med sitt första fordon innan utbildningen på det andra tar vid. Vi skulle vilja veta hur många av er som har varit med om detta?

Dessutom har det förekommit att förare som har bett om att få lots eller medåkning för plats- och linjekännedom inte har fått detta. Vi vill veta hur många det är som har varit med om att inte få detta?

Mail: seko@klubb106.se

Messenger: www.facebook.com/lokfcst